top of page
shutterstock_1219830271.jpg
Self-compassion

SELVMEDFØLELSE
Din indre støttespiller for
Trivsel, velvære og livskvalitet

NÅR DU STÅR VED DIN EGEN SIDE,
VIL DU ALDRI STÅ ALENE

I vår hektiske hverdag kan det være lett å overse det viktige i å ta vare på oss selv og vår mentale helse. Selvmedfølelse er et praktisk og ærlig verktøy som hjelper oss med å navigere gjennom livets utfordringer og bygge et sterkere, mer støttende forhold til oss selv. Ved å innse at vi alle er mennesker med feil og utfordringer, gir selvmedfølelse oss muligheten til å stå ved vår egen side, akkurat som vi ville støttet en nær venn.

 

La oss utforske denne ærlige og direkte tilnærmingen til selvmedfølelse, og sammen finne ut litt mer om hvordan vi kan lære å støtte oss selv gjennom livets oppturer og nedturer, og bli bedre rustet til å håndtere det som måtte komme vår vei.

HAPPINESS

Looks gorgeous on you

ON YOU

shutterstock_743117596.jpg

VEIEN TIL PERSONLIG
  STYRKE OG VEKST  
FRA SELVKRITIKK TIL SELVMEDFØLELSE

Hva er selvmedfølelse

Selvmedfølelse handler om å være snill, grei og forståelsesfull med deg selv, spesielt når du møter problemer og vanskeligheter i livet (Neff, 2003b). Forestill deg å behandle deg selv med den samme omsorgen, støtten og oppmuntringen som du ville gitt til din aller beste venn i en problematisk situasjon. Det å praktisere selvmedfølelse innebærer å anerkjenne at vi alle er mennesker som deler en felles erfaring av oppturer og nedturer, suksesser og feil (Neff, 2003a; Gilbert, 2009).

Bli kjent med kraften i selvmedfølelse 

Ved å omfavne selvmedfølelse, så kan du finne en kraftfull kilde til indre styrke og mot som hjelper deg med å håndtere livets problemer og vanskeligheter. Dette kan hjelpe deg med å akseptere deg selv, med alle dine feil og mangler, og innse at du ikke er alene i din kamp. Når du aktivt støtter og oppmuntrer deg selv gjennom en kjærlig og forståelsesfull tilnærming, så åpner du dørene for personlig vekst, helbredelse og inspirerende forandringer i ditt eget liv (Germer, 2009). 

Selvmedfølelse er selvkritikkens verste fiende 

Selvmedfølelse står i grell kontrast til selvkritikk der vi har en tendens til å sette søkelyset på våre feil, dømme oss selv strengt og føle skam og skyld for våre handlinger (Gilbert & Procter, 2006). Mens selvkritikk kan føre til lav selvtillit, angst og depresjon, kan selvmedfølelse hjelpe oss med å utvikle et mer balansert og realistisk syn på oss selv og våre handlinger (Leary, Tate, Adams, Batts Allen & Hancock, 2007).

Historien bak selvmedfølelse 

Selvmedfølelse er et konsept som har røtter i flere tusen år gamle filosofiske og åndelige tradisjoner, som buddhismen og stoisk filosofi (Neff, 2011). I nyere tid har selvmedfølelse fått økende oppmerksomhet fra psykologer og forskere som studerer mental helse og velvære. Dr. Kristin Neff, en ledende forsker innen selvmedfølelse, har vært en pioner innen dette feltet og har bidratt til å øke bevisstheten rundt temaet (Neff, 2003a; Neff, 2011).

Selvmedfølelse og kultur

Selvmedfølelse kan være påvirket av kulturelle normer og verdier. I noen kulturer kan det være mer akseptert og oppmuntret å vise selvmedfølelse, mens i andre kan det være en tendens til å verdsette selvdisiplin og selvkritikk (Neff, Pisitsungkagarn, & Hsieh, 2008). Å forstå hvordan kulturelle faktorer påvirker vår oppfatning av selvmedfølelse kan hjelpe oss med å utvikle en mer nyansert og personlig tilnærming til emnet. 

sammendrag Bakgrunn

Vil du lære å praktisere selvmedfølelse?

Å lære konseptet med selvmedfølelse er avgjørende for å kunne bruke det og dra nytte av det i din daglige rutine. Når du begynner å praktisere det, vil du bli overrasket over hvor kraftig det kan være!

Når du klatrer på livets fjell og møter problemer, vanskeligheter og personlige feil, så er det viktig å bruke de tre kraftfulle søylene av selvmedfølelse, som støtter og bærer deg mot nye høyder med indre styrke og visdom.

SELVMEDFØLELSENS

 

PILLARER

Selvomsorg & kjærlighet

Felles
mennesklighet

Mind
fullness

Selvomsorg og kjærlighet

Dette innebærer å behandle deg selv med omsorg, støtte og varme, spesielt når du møter vanskeligheter eller føler deg utilstrekkelig. I stedet for å være selvkritisk og nedlatende, oppfordrer selvomsorg og kjærlighet til å vise deg forståelse og aksept for dine feil og mangler. Det handler om å gi deg selv den samme omsorgen og medfølelsen som du ville ha gitt en god venn i en vanskelig situasjon (Neff, 2003a; Gilbert, 2009).

Felles menneskelighet

Å anerkjenne felles menneskelighet innebærer å innse at alle mennesker opplever problemer, smerte og feilgrep. Å forstå at du ikke er alene i din kamp hjelper deg å sette dine egne erfaringer i perspektiv og skaper en følelse av tilhørighet og forbindelse med andre. Denne erkjennelsen gjør det lettere å akseptere våre feil og svakheter som en naturlig del av den menneskelige erfaring (Neff,2003a).

Mindfulness

Dette er en bevisst praksis der du retter din oppmerksomhet mot dine tanker, følelser og kroppsfornemmelser på en ikke-dømmende og aksepterende måte. Mindfulness kan hjelpe deg med å observere din indre verden uten å bli fanget i negativitet, bekymring eller selvkritikk. Det gir deg muligheten til å møte dine problemer og vanskeligheter med større klarhet og ro, slik at du kan handle på en mer bevisst og veloverveid måte (Neff, 2003a). Ved å innlemme disse tre nøkkelkomponentene i selvmedfølelse, kan du utvikle en mer støttende og forståelsesfull holdning til deg selv, noe som kan bidra til økt psykologisk velvære og styrke i møte med livets problemer og vanskeligheter. 

sammendrag Bakgrunn

Selvmedfølelse kan være med som en støttespiller i livet ditt 

Livet er fullt av opp- og nedturer, og noen ganger kan vi føle oss overveldet av vanskeligheter, feil og skuffelser. I disse tider er det viktig å huske på at vi alle er mennesker, og at det er naturlig å støte på problemer, vanskeligheter og hindringer. Selvmedfølelse er noe som kan gi deg muligheten til å møte disse prøvelsene med et åpent hjerte, fullt av forståelse og omsorg for deg selv. Du kan forestille deg at selvmedfølelse er som den støttende vennen, som alltid er der for å lytte og trøste deg når du trenger det som mest. Denne vennen er forståelsesfull og tilgivende, og minner deg om at det er helt greit å være menneskelig og gjøre feil. Når du praktiserer selvmedfølelse, blir du din egen støttespiller, din egen personlige coach, og lærer å omfavne din menneskelighet med kjærlighet og aksept.

Ansvar og vekst gjennom selvmedfølelse

Selvmedfølelse kan hjelpe deg med å ta ansvar for dine handlinger, uten å rakke ned på og dømme deg selv for strengt. Når du møter problemer og vanskeligheter med et medfølende hjerte, så blir du bedre rustet til å lære av dine feil og vokse som person. På denne måten er selvmedfølelse ikke en flukt fra ansvar, men snarere en styrke som hjelper deg med å navigere gjennom livets "gruff" på en mer konstruktiv og sunn måte.

Selvmedfølelse og psykologisk velvære

I stedet for å la deg bli overveldet av negative tanker og selvbebreidelse, så kan selvmedfølelse gi deg muligheten til å se på deg selv med et øye for forståelse og tilgivelse. Dette hjelper deg med å håndtere stress, angst og usikkerhet, og gir deg styrke til å fortsette å streve mot dine mål og drømmer. Så, neste gang du står overfor problemer og vanskeligheter, eller føler deg nedbrutt over deg selv, så husk å praktisere selvmedfølelse. Omfavn din menneskelighet, aksepter dine feil og mangler, og støtt deg selv med kjærlighet og omsorg. På denne måten vil du kunne møte livets prøvelser med mot og styrke, og finne veien til et mer tilfredsstillende og meningsfylt liv.

Selvmedfølelse i forhold til andre

Det er også viktig å merke seg at selvmedfølelse ikke bare handler om hvordan du behandler deg selv, men også om hvordan du forholder deg til andre. Når du kultiverer en holdning av selvmedfølelse, blir du mer oppmerksom på andres lidelse og mer villige til å tilby støtte og forståelse. Dette kan bidra til å styrke dine relasjoner og skape en dypere forbindelse med de menneskene som er viktige for deg.

Selvmedfølelse kan være med som nøkkelen til et bedre liv

I sum er selvmedfølelse en kraftfull egenskap som kan hjelpe deg med å navigere gjennom livets mange utfordringer. Ved å omfavne en holdning av kjærlighet, forståelse og aksept til deg selv, så kan du gi næring til din indre styrke og motstandskraft. Dette gjør det mulig for deg å lære av dine feil og vokse som menneske, samtidig som du støtter og bryr deg om de menneskene som er viktige i livet ditt. Kanskje er det på tide å gi deg selv den samme omsorgen og medfølelsen som du kanskje så villig deler ut til alle andre? Begynn å praktisere selvmedfølelse i dag, og oppdag hvordan det kan forvandle ditt liv til det bedre. 

HAR DU LAV SELVMEDFØLELSE?

Forskning viser at økt selvmedfølelse

kan medvirke til

Klikke på hver enkelt S1-S11 

for å lesvitenskapelige artikler

f

Bedre psykisk helse

Emosjonell helse

Resiliens og mestring

 • Økt lykke: S2

 • Økt selvfølelse:  S2  S5

 • Økt velvære:  S3  S4  S10

 • Økt livskvalitet:  S10

 • Styrket mental resiliens:  S2  S3  S5

 • Økt motstandsdyktighet mot stress:  S3  S4  S5

Sosial utvikling

Selvmedfølelse og

selvinnsikt

 • Økt empati og forståelse for andre:  S2  S6 

 • Bedre kommunikasjonsevner:  S2  S6 

 • Økt sosial tilknytning og støtte:  S2  S6 

 • Større aksept av egne feil og mangler:  S2

 • Økt selvmedfølelse:  S1  →  S12

 • Bedre emosjonell regulering:  S2  S5

Kjære leser

Jeg håper du har funnet denne artikkelen nyttige og inspirerende. Å arbeide med selvmedfølelse og mental helse er en reise, og det er viktig å huske at endring tar tid. Jeg vil gjerne minne deg om at det ikke finnes noen "quick fix" for å forbedre psykisk helse. Men ved å ta små, konkrete skritt hver dag og omfavne en helhetlig tilnærming til ditt eget velvære, kan du sette deg selv på en sti mot et sunnere og mer balansert liv.

Husk at det ikke finnes noen fasit eller "one size fits all" når det kommer til mental helse. Det som fungerer for én person, passer kanskje ikke for en annen. Derfor oppfordrer jeg deg til å utforske ulike teknikker og finne ut hva som passer best for deg og din livssituasjon.

Til slutt vil jeg minne deg om at du ikke er alene. Hvis du trenger hjelp eller støtte, er det mange ressurser og mennesker der ute som kan hjelpe deg. Du fortjener å leve et liv fylt med trivsel, velvære og livskvalitet. Tør å ta skrittet og gi deg selv den omsorgen og støtten du trenger. Veien til bedre psykisk helse starter med ett skritt om gangen, og jeg er her for å hjelpe deg på reisen.

Med varme og støtte

Håvard Folke

DSC03475_edited.webp

ETT SKRITT OM GANGEN

VIL DU UTFORDRE DEG SELV?
MØT SVAKHET MED STYRKE, FRYKT MED TAPPERHET, OG USIKKERHET MED MOT.
LIVET VENTER

Referanser:

 1. Allen, A. B., & Leary, M. R. (2010). Self-Compassion, Stress, and Coping. Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107-118. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00246.x

 2. Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-Compassion: Conceptualizations, Correlates, & Interventions. Review of General Psychology. 15(4), 289-303. https://doi.org/10.1037/a0025754

 3. Ferrari, M., Hunt, C., Harrysunker, A., Abbott, M. J., Beath, A. P., & Einstein, D. A. (2019). Self-compassion interventions and psychosocial outcomes: A meta-analysis of RCTs. Mindfulness, 10(8), 1455-1473. https://doi.org/10.1007/s12671-019-01134-6

 4. Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Steindl, S. R. (2017). A meta-analysis of compassion-based interventions: Current state of knowledge and future directions. Behavior Therapy, 48(6), 778–792. https://doi.org/10.1016/j.beth.2017.06.003

 5. Leaviss, J., & Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: An early systematic review. Psychological Medicine, 45(5), 927-945. https://doi.org/10.1017/S0033291714002141

 6. MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 545-552. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.003

 7. Muris, P., and Petrocchi, N. (2017) Protection or Vulnerability? A Meta-Analysis of the Relations Between the Positive and Negative Components of Self-Compassion and Psychopathology. Clin. Psychol. Psychother., 24(2), 373-383. https://doi.org/10.1002/cpp.2005

 8. Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity, 12(2), 160-176. https://doi.org/10.1080/15298868.2011.649546

 9. Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.01.023

 10. Trompetter, H. R., de Kleine, E., & Bohlmeijer, E. T. (2017). Why does positive mental health buffer against psychopathology? An exploratory study on self-compassion as a resilience mechanism and adaptive emotion regulation strategy. Cognitive Therapy and Research, 41(3), 459-468. https://doi.org/10.1007/s10608-016-9774-0

 11. Wakelin, K. E., Perman, G., & Simonds, L. M. (2022). Effectiveness of self-compassion-related interventions for reducing self-criticism: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 29(1), 1–25. https://doi.org/10.1002/cpp.2586

 12. Zessin, U., Dickhäuser, O. & Garbade, S. (2015). The Relationship Between Self-Compassion and Well-Being: A Meta-Analysis. Applied Psychology: Health and Well-Being, 7(3), 340-364. https://doi.org/10.1111/aphw.12051

bottom of page