top of page

S5 / Allen og Leary (2010)

Denne litteraturgjennomgangen utført av Allen og Leary (2010) viser at selvmedfølelse har en rekke positive effekter og fordeler for vår mentale helse og velvære.

Studien identifiserer fem hovedkategorier av mestring: positiv kognitiv restrukturering, problemløsning, søke støtte, distraksjon og flukt/unngåelse. Selvmedfølelse er sterkest relatert til positiv kognitiv restrukturering, noe som innebærer å endre hvordan vi tenker på og tolker negative situasjoner, og dermed bedre vår evne til å takle dem. Dette betyr at mennesker med høy selvmedfølelse er mindre sannsynlig å forstørre negative situasjoner, oppleve angst etter en stressor og unngå utfordrende oppgaver av frykt for fiasko.

Studien viser også at selvmedfølelse kan spille en viktig rolle i proaktiv mestring, som handler om å forberede seg på potensielle stressfaktorer og negative hendelser i fremtiden. Proaktiv mestring kan hjelpe oss med å ta bedre vare på oss selv og vår helse, og selvmedfølelse kan bidra til en mer proaktiv tilnærming til livet generelt.

Selv om noen mennesker naturlig er mer selvmedfølende enn andre, viser forskningen at det er mulig å øke vår selvmedfølelse gjennom ulike intervensjoner og teknikker. Å utvikle en større selvmedfølelse kan derfor forbedre vår mestringsevne og generelle livskvalitet.

I konklusjon viser studien at selvmedfølelse er en verdifull ressurs når vi møter negative livshendelser og stressfaktorer. Ved å øke vår selvmedfølelse kan vi bedre håndtere utfordringene vi møter, og fremme en mer positiv og helsebringende tilnærming til livet.

 

Denne omfattende litteraturgjennomgangen utforsker selvmedfølelse som en verdifull ressurs for å håndtere stress og mestring. Forskerne, Allen og Leary, undersøker og fremhever de positive effektene og fordelene ved selvmedfølelse i forhold til mestring og mental helse. Ved å analysere eksisterende forskning og teorier, belyses hvordan selvmedfølelse kan bidra til en mer effektiv og sunn tilnærming til å håndtere negative livshendelser og stressfaktorer.

Referanse:

Allen, A. B., & Leary, M. R. (2010). Self-Compassion, Stress, and Coping. Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107-118. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00246.x

bottom of page