shutterstock_619335491.jpg

SELVBILDE

Refererer til en persons generelle følelse av hans eller hennes verdi eller verdi. Det kan betraktes som et slags mål på hvor mye en person "verdsetter, godkjenner, setter pris på, premierer eller liker seg selv. Rett og slett «holdning til seg selv»

 Noen mener selvbilde er summen av selvtillit og selvfølelse: oppfatningen vi har av oss selv, våre evner, vår verdi og vår plass her i verden i forhold til andre mennesker.

Selvbilde består av tre ting: 

  1. Hvordan du oppfatter deg selv 

  2. Hvordan du tror andre oppfatter deg 

  3. Hvordan du selv ønsker å være 

Godt selvbilde handler om harmoni mellom disse tre og er den generelle oppfatningen og meninger du har om deg selv. Om avstanden mellom hvordan du selv ønsker å være ikke henger i tråd med hvordan du- eller andre oppfatter deg blir for stor, vil dette gå negativt utover selvbilde. 

Selvbilde

Selvbilde betegner det mentale bildet vi har av oss selv, og hvordan vi tror at andre oppfatter oss. Selvbilde og selvfølelse henger sammen. Lav selvfølelse innbefatter for eksempel et negativt bilde av en selv, og lav tiltro til egne evner (lav selvtillit). En persons selvbilde består av tre elementer:

  1. Hvordan personen oppfatter seg selv

  2. Hvordan personen tror at han/hun oppfattes av andre.

  3. Hvordan personen ønsker å være.

Når en over tid ikke handler i tråd med egne overbevisninger, antagelser og ønsker, skaper dette stor avstand mellom egen oppfattelse av en selv, og den personen en ønsker å være. Dette gir som regel store utfordringer for den det gjelder, og påvirker selvfølelsen negativt. Eksempler på hva som kan få en til å agere på denne måten, kan være:

  • Frykt for å bli avvist / for å avvise andre.

  • En opplevelse av ikke å strekke til eller være god nok.

  • Frykt for å miste kontroll.

Om du kjenner deg igjen i noe av dette, og ønsker å få hjelp til lignende problemstillinger, kan du bestille time