top of page
shutterstock_659943664.webp

Selvbilde

Selvbilde

Selvbildet vårt bor i det mentale bildet vi har av oss selv; i den totale opplevelsen, holdningen og omgangen vi har med oss selv. Den kan også forstås å være summen av selvtillit og selvfølelse. 

pexels-umberto-cancedda-2929300.webp

Det første skrittet mot å komme et sted er å bestemme at du ikke skal bli der du er.

bottom of page