top of page
hands22.png

Selvaksept

Perfekt Ufullkommen

En veiviser til personlig
vekst og utvikling

 
 • Forklaringer, tips og råd

 • 11 holdninger og 20 metoder for å styrke selvaksept

sammendrag Bakgrunn

Hva er selvaksept?

Selvaksept i psykologisk og mental helsekontekst handler om evnen til å anerkjenne, akseptere og verdsette seg selv som de er, inkludert både sine positive egenskaper og svakheter, uten selvdom eller negative selvbedømmelser. Denne prosessen involverer en dyp og helhetlig forståelse av seg selv, inkludert tanker, følelser, handlinger, erfaringer, og fysiske tilstander, og krever utvikling av ikke-tilknytning, ikke-unngåelse, ikke-dom, og villighet mot eget selv. Dette innebærer å være villig til å positivt akseptere det virkelige selvet, basert på selvbevissthet, og å være åpen for endring og vekst som del av denne akseptprosessen.

 

Selvaksept bidrar til selvbevissthet og selvrefleksjon, og omfatter en forståelse og aksept av egen feilbarlighet og begrensninger (Pramanik & Khuntia, 2023). Det hjelper også til å redusere avhengigheten av ekstern validering og fremmer større intern motivasjon og selvstyring, noe som er essensielt for å fremme mental helse og personlig utvikling.

Referanse: 

Pramanik, S., & Khuntia, R. (2023). Decoding Unconditional Self-Acceptance: A Qualitative Report. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 41(4), 932–949. https://doi.org/10.1007/s10942-023-00517-y

scott-broome-unsplash.webp

En dynamisk prosess

Vi kan ikke velge våre ytre omstendigheter, men vi har alltid et valg i hvordan vi responderer på dem. Det er ikke hendelsene i seg selv som forstyrrer oss, men våre tanker om disse hendelsene. For å vokse og forbedre oss, må vi tåle å bli ansett som dumme eller tåpelige av andre. Denne prosessen krever selvaksept; å akseptere oss selv med våre feil og styrker er essensielt. Husk at omstendighetene ikke former personen, men de avslører ham for seg selv. I møte med livets utfordringer, er det vår evne til å akseptere og tilpasse oss som avslører og hjelper med  å bygge vår sanne integritet, karakter og styrke.

DALL·E 2024-01-14 20.35.07 - A digital art piece representing self-acceptance and personal
sammendrag Bakgrunn

Hvordan komme i gang med selvaksept?

Betingelsesløs selvaksept innebærer en dypere forståelse av at ens verdi som menneske er adskilt fra handlinger, prestasjoner og personlige egenskaper. Det innebærer å akseptere at man har gjort feil og har svakheter, men å forstå at disse ikke definerer ens verdi som person.

Ved å omfavne betingelsesløs selvaksept, blir man mer motstandsdyktig mot livets utfordringer og kan håndtere både suksess og motgang med en sunn og realistisk holdning. Dette kan inspirere og motivere deg til å fortsette å utvikle deg og vokse som person, samtidig som du aksepterer og verdsetter deg selv for den du er akkurat nå.

Å jobbe med selvaksept er en kontinuerlig prosess, og ingen er perfekte. Det er viktig å huske på at det er normalt å ha både styrker og svakheter, og at man kan lære og vokse gjennom å akseptere og omfavne alle deler av seg selv. Selvaksept er en nøkkelkomponent for å oppnå et sunt og lykkelig liv, fylt med selvkjærlighet og personlig vekst.

​Til slutt er selvaksept en dypt personlig og individuell prosess som krever tid, tålmodighet og engasjement. Det er ikke en endestasjon, men en livslang reise som vil berike livet ditt og hjelpe deg med å nå ditt fulle potensial.

Å praktisere selvaksept kan være en utfordring, men resultatene er vel verdt innsatsen. Når du aksepterer og verdsetter deg selv betingelsesløst, blir du bedre rustet til å møte livets opp- og nedturer med mot og nå dine mål og drømmer.

11

Holdninger som fremmer  selvaksept

 • Skift tankegangen fra skyld, tvil og skam til tillatelse, toleranse, aksept og tillit.

 • Identifiser, anerkjenn og feire dine styrker.

 • Vurder menneskene rundt deg og bygg et støttesystem med positive og støttende mennesker.

 • Tilgi deg selv og legg fortiden bak deg.

 • Prosessèr tapte drømmer og aksepter at noen håp aldri vil bli virkelighet.

 • Forstå at aksept ikke er det samme som å gi opp.​

 • Ikke sammenlign deg med andre: Aksepter det du ikke kan kontrollere. Fokuser på din egen reise og progresjon i stedet for å måle deg mot andres prestasjoner og status. 

 • Verdsett mangfoldet i menneskelige erfaringer: Lær å verdsette forskjellene mellom mennesker og akseptere at alle har sin egen unike livshistorie, utfordringer og styrker. Dette kan hjelpe deg med å omfavne din egen unike plass i verden og øke selvaksept

 • Praktiser radikal ærlighet: Vær ærlig med deg selv om dine styrker, svakheter, suksesser og feil. Ved å anerkjenne og akseptere sannheten om deg selv, kan du skape et mer realistisk bilde av hvem du er og øke selvaksept.

 • Lær å skille mellom egenverdi og ytelse: Forstå at din verdi som person ikke er direkte knyttet til din ytelse i ulike områder av livet ditt. Selvaksept innebærer å anerkjenne at du er verdifull og verdig kjærlighet og respekt, uavhengig av dine prestasjoner.

 • Utfør veldedige handlinger og gjør godt for andre.

20

Metoder som styrker selvaksept

PIXILLION webp.webp

1. Praktiser selvrefleksjon

Tenk over dine tanker, følelser og handlinger

2. Praktiser introspeksjon

Bli en nøytral, objektiv observatør og oppdagelsesreisende i ditt indre hav av tanker, følelser og mentale tilstander med åpenhet og mot.

3. Praktiser positivt selvsnakk og positive selvbekreftelser

Erstatt kritiske og negative tanker med støttende og positive påminnelser

4. Kognitiv restrukturering

Gjør deg bevisst på negative tanker og overbevisninger om deg selv og utfordre dem med bevis for det motsatte for å erstatte negative tanker med mer realistiske og positive tanker

5. Praktiser takknemlighet

Fokuser på det du er takknemlig for i livet ditt, inkludert dine egne evner og prestasjoner. Begynn dagen med å tenke på hva du er takknemlig for, inkludert ting om deg selv. Dette kan hjelpe deg med å fokusere på det positive og utvikle en dypere selvaksept.

6. Mindfulness

Ved å være oppmerksom på dine tanker og følelser, kan du lære å akseptere dem uten å dømme, noe som igjen kan styrke selvaksept.

7. Praktiser avslappet bevissthet

I stedet for konstant distraksjon eller konsentrert fokus, er avslappet bevissthet en myk oppmerksomhet på våre tanker, følelser, smerte, selvvurdering og dømmekraft. Prøv å øve på avslappet bevissthet i noen minutter hver dag, og bli bevisst på dine tanker og følelser uten å prøve å endre dem.

8. Sett realistiske mål

Ved å sette realistiske og oppnåelige mål for deg selv, kan du øke selvtilliten og selvaksept. Dette gir også muligheten til å feire små seire og oppmuntre til fortsatt vekst og utvikling.

9. Praktiser selvmedfølelse og tilgivelse av deg selv

Når du legger merke til negative tanker og selvbedømmelse, prøv å omdanne dem til tilgivelse og medfølelse. Tilgi deg selv for feil og mangler, akkurat som du ville tilgitt noen andre.

10. Invester tid i det som gir deg glede

Finn aktiviteter og interesser som gir deg glede og tilfredsstillelse. Dette kan bidra til å styrke selvfølelsen og selvaksept.

11. Omring deg med støttende mennesker

Sørg for å omgi deg med mennesker som er positive og støttende. Et godt nettverk av venner og familie kan bidra til å øke selvaksept og gi deg styrke når du står overfor utfordringer.

12. La andre være en kilde til inspirasjon

Lær av andre mennesker som har oppnådd selvaksept og se hva du kan lære av deres erfaringer. Dette kan gi deg innsikt og inspirasjon til å fortsette på din egen reise.

13. Skille seg fra følelsene

Når du føler negative følelser, betrakt dem som separate hendelser og ikke en del av deg selv. Dette kan hjelpe deg med å redusere deres innflytelse på din selvfølelse og selvaksept.

14. Snakk med noen

Diskuter dine problemer og følelser med noen du stoler på, for eksempel en nær venn, et familiemedlem, helsepersonell, psykolog eller annen relevant fagperson.

15. Pusteøvelser

Praktiser dype og langsomme pusteøvelser for å redusere stress og øke bevisstheten om kroppen og sinnet.

16. Journalføring

Skriv ned tanker og følelser i en dagbok for å hjelpe deg med å organisere og forstå dem bedre. Dette kan også bidra til å identifisere mønstre og områder du kan arbeide med for å forbedre selvaksept.

17. Anerkjenn og feire små seire

Vær oppmerksom på små prestasjoner og fremgang, og gi deg selv ros og anerkjennelse for disse seirene. Dette kan bidra til å bygge selvtillit og selvaksept over tid.

18. Praktiser empati overfor andre

Ved å utvikle empati for andre mennesker, kan du også bli mer empatisk overfor deg selv og akseptere dine egne svakheter og feil.

19. Sett grenser

Lær å sette sunne grenser og beskytte deg selv mot negative påvirkninger og situasjoner som kan svekke selvaksept.

20. Lær fra alle aspekter

Se på både suksesser og feil som læringsmuligheter. Selv de mørke delene av livet vårt kan gi innsikt og muligheter for vekst.

shutterstock_1145153555.webp

SELVAKSEPT
EN FØLELSE AV

 FRIHET OG PUSTEROM 

Selvaksept er en reise som hver enkelt av oss må ta for å leve et meningsfullt og oppfylt liv. Det er en reise fylt med oppturer og nedturer, triumfer og nederlag, glede og sorg. Men det er også en reise som kan gi oss dypere forståelse, styrke og indre ro. Vi må lære å omfavne både lys og skygge i oss selv, og forstå at vi alle er menneskelige og feilbarlige.​

 

Når vi søker etter selvaksept, er det viktig å huske at vi ikke er alene. Vi er omgitt av andre som også kjemper med sine egne indre demoner og usikkerheter. Ved å støtte hverandre og dele våre erfaringer, kan vi finne styrke i fellesskap og lære av hverandres suksesser og feil.​

 

Mens vi beveger oss fremover på denne reisen, er det viktig å være tålmodig med oss selv og erkjenne at endring tar tid. Selvaksept er en kontinuerlig prosess som krever engasjement, viljestyrke og omsorg for oss selv og andre. Det er viktig å huske at det er verdt å investere tid og energi i denne prosessen, fordi det er gjennom selvaksept at vi virkelig kan begynne å leve våre liv fullt ut.​

 

Så, når du står overfor utfordringer, husk at du er mer enn summen av dine tanker, følelser og handlinger. Du er et unikt og verdifullt individ med så mye å tilby verden. Ikke vær redd for å utforske ditt indre landskap og oppdage de skjulte positive skattene som ligger dypt inne i deg. Når du lærer å akseptere og elske deg selv, vil du åpne døren til et liv fylt med større glede, tilfredshet og dype forbindelser.​ For noe kan dette kanskje høres litt klissete og kvalmt ut? - Men det er faktisk dette som skal til, og det er vanskeligere enn man tror.

 

La oss alle sammen støtte hverandre på denne reisen mot selvaksept, og huske at vi er sterke nok til å overvinne enhver utfordring vi måtte møte. Ved å omfavne vår menneskelighet og akseptere oss selv slik vi er, kan vi skape en verden der alle kan blomstre og nå sitt fulle potensial.

Shutterstock_2079752551.webp

Noen enkle eksempler på selvaksept i
praksis

Selvaksept kan variere fra person til person, avhengig av individets utfordringer og områder de ønsker å forbedre. Her er fem eksempler på hvordan selvaksept kan praktiseres i ulike situasjoner:

 1. En ungdom som blir mobbet for sitt utseende kan oppnå selvaksept ved å forstå at deres verdi ikke er basert på andres meninger, og at de har andre kvaliteter som gjør dem verdifulle og unike.

 2. En småbarnsforelder som føler seg utilstrekkelig fordi de ikke klarer å balansere arbeid, hjem og barn like godt som andre foreldre, kan oppleve selvaksept ved å innse at alle familier er forskjellige, og at det viktigste er å gjøre sitt beste for sine barn og seg selv.

 3. En profesjonell idrettsutøver som har mistet selvtilliten på grunn av en skade kan akseptere seg selv ved å erkjenne at skader er en del av idrettslivet, og at de fortsatt er en dyktig utøver uavhengig av deres nåværende begrensninger.

 4. En person som føler seg skyldig for å ha avsluttet et langvarig vennskap kan finne selvaksept ved å innse at mennesker og forhold forandrer seg over tid, og at det er normalt å vokse fra hverandre og sette egne behov og velvære først.

 5. En jobbsøker som har opplevd flere avslag på jobbsøknader kan oppleve selvaksept ved å forstå at avslag ikke definerer deres verdi som person, og at de fortsatt har evner og ferdigheter som gjør dem verdifulle i arbeidsmarkedet.

bottom of page