top of page

Mental robusthet

DALL·E 2023-12-27 19.12.30 - En kraftig furu står på en høyde i et øde landskap, midt i en

Bøyd, tilpasset og herdet, men aldri knekt!

Mental robusthet

Visualiser et tre på en høyde i et grisgrendt landskap under en kraftig storm der vinden river og røsker i grenene. Det knaker i røttene og det hyler i luften under vindens påvirkning og forsøker å velte det over ende. Traust står det i mot, bøyd, tilpasset og herdet av vind og uvær gjennom årenes løp.  På nytt reiser det seg og strekker seg mot den åpne himmelen etter stormen.

 

Mental robusthet handler om tilpasningsdyktighet, akkurat som treet tilpasser seg og utvikler evner og egenskaper til å takle naturens luner. Det handler om evnen til å reise seg opp igjen, selv når livet sender på en berg-og-dal-bane. Det er å være som en elastisk strikk, som kan strekkes til grensen, tilpasser seg, men aldri ryker helt av.

Denne robustheten handler om å stå i det som livet byr på, gå gjennom motgang, lære av den og bruke den som drivstoff til å vokse,  herdes og bli tilpasningsdyktig. Det handler om å finne indre styrke og håp, når alt annet virker mørkt og håpløst. Det er også evnen til å se muligheter selv i møte de verste stormer i stedet for begrensninger, og å ta ansvar for ditt eget liv og spille med de kortene man har på hånden her og nå.

Mental robusthet er ikke noe du er født med, det er en ferdighet som kan læres og trenes opp. Det er å bygge opp din mentale muskler gjennom motgang og ubehag, ikke så ulikt prinsippene hvordan man bygger muskler i kroppen gjennom motstand, styrketrening og utholdenhet.

I vårt livs vandring er det et uomtvistelig faktum at våre daglige vaner er de fundamentale byggesteinene i vår karakter og vår fremtid. Disse vanene, som vi ofte skaper uten å være fullstendig bevisste på dem, er ikke bare tilfeldige adferdsmønstre, men de er nøkkelen til å forme hvem vi er. De legger grunnlaget for hvordan vi reagerer på livets ulike korsveier.

Mens vi konfronteres med en verden av eksterne omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, har vi alltid makten til å velge hvordan vi vil reagere. Denne evnen til å velge vår respons er den aller viktigste innsikten. Selv om vi ikke kan forme de ytre omstendighetene, kan vi forme vår indre holdning og vår tilnærming til dem. Det er i denne kraften til valg at vi finner vår egen frihet og evnen til å trives uavhengig av hva som måtte komme vår vei. Slik kan vi oppnå indre ro og visdom i vår livsreise.

bottom of page