top of page
DALL·E 2023-12-23 15.29.34 - Enhance the previously created photorealistic digital artwork

EUTHYMIA

Euthymias rolle i moderne psykologi

I moderne psykologi er euthymia anerkjent som en transdiagnostisk konstruksjon. Transdiagnostisk refererer til noe som går på tvers av ulike diagnoser eller psykiske lidelser, noe som betyr at det gjelder bredt, uavhengig av spesifikke psykiske tilstander. Med andre ord, euthymia er et konsept, det er en vei og en retning som er relevant for en rekke ulike psykiske lidelser og plager, ikke bare en spesifikk type.

 

Euthymia er ideelt fravær av humørforstyrrelser, tilstedeværelse av positiv affekt, balanse av psykologiske velværedimensjoner, fleksibilitet, konsistens og motstand mot stress (Guidi & Fava, 2022). Dette betyr at euthymia representerer ikke bare fraværet av psykiske lidelser og plager, men også tilstedeværelsen av et positivt psykisk helsemål, som er relevant for folk med ulike typer mentale utfordringer.

Referanse:

Guidi, J., & Fava, G. A. (2022). The clinical science of euthymia: A conceptual map. Psychotherapy and Psychosomatics, 91(3), 156–167. https://doi.org/10.1159/000524279

Euthymia

En dypere innsikt i psykologisk og emosjonell balanse

Euthymia, et konsept med sine røtter i antikkens Hellas, representerer en tilstand av psykologisk og emosjonell balanse som er kjennetegnet ved fraværet av humørforstyrrelser og tilstedeværelsen av positive affekter og generelt velvære. Ordet euthymia er en sammensetning av de greske ordene 'eu', som betyr 'god', og 'thymos', som betyr 'sjel eller følelse' (Fava & Bech, 2016).

 

Dette begrepet har flere betydninger, som livsenergi, følelser og lidenskaper, vilje og ønske, samt tanke og intelligens. Interessant nok betyr verbet 'euthymeo' både å være glad og i godt humør, og å gjøre andre mennesker glade, å berolige og oppmuntre.

 

Demokritus, en antikk gresk filosof, beskrev euthymia som en tilstand av rolig tilfredshet, en balanse av følelser som overvinner frykt. Seneca, en latinsk filosof, oversatte det greske uttrykket for euthymia til 'tranquillitas animi', en tilstand av indre ro og tilfredshet, og knyttet det til psykologisk velvære som en læringsprosess (Fava & Bech, 2016).

Referanse:

Fava, G. A., & Bech, P. (2016). The concept of euthymia. Psychotherapy and Psychosomatics, 85(1), 1–5. https://doi.org/10.1159/000441244

Kliniske implikasjoner av euthymia

Euthymia har flere kliniske implikasjoner, spesielt i behandlingen av psykiske lidelser. Behandlinger som Well-being Therapy (WBT) har vist seg å være effektive i å fremme psykologisk velvære. WBT er basert på Jahodas modell av psykologisk velvære og har ført til positive evalueringer av selvet, en følelse av kontinuerlig vekst og utvikling, troen på at livet er meningsfylt, kvalitetsrelasjoner med andre, evnen til å effektivt håndtere eget liv, en følelse av selvbestemmelse og psykologisk fleksibilitet (Fava & Guidi, 2020). Disse modifikasjonene er assosiert med varige fordeler, som det har blitt funnet i randomiserte kontrollerte forsøk rettet mot å redusere tilbakefall i depresjon.

Referanse:

Fava, G. A., & Guidi, J. (2020). The pursuit of euthymia. World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 19(1), 40–50. https://doi.org/10.1002/wps.20698

Euthymia i samfunn og individuell forståelse

Konseptet av euthymia har betydelige implikasjoner for hvordan samfunnet og enkeltpersoner forstår og håndterer psykisk helse. Dette konseptet utfordrer ideen om at psykologisk velvære bare handler om fraværet av sykdom og legger vekt på viktigheten av en positiv tilstand. En slik tilstand omfatter autonomi, dype personlige relasjoner, og en følelse av å være glad, rolig, nyttig og aktiv. Euthymia fremmer også ideen om gjenopprettende søvn som en betydelig bidragsyter til psykologisk helse (Nierenberg, 2020).

Referanse:

Nierenberg, B. P. (2020). Euthymia and disabling health conditions. World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 19(1), 58–59. https://doi.org/10.1002/wps.20721

Praktiske eksempler på euthymia i hverdagen

For å gjøre konseptet av euthymia mer håndgripelig, la oss vurdere et eksempel fra hverdagen. Tenk på en person som står overfor en utfordrende arbeidssituasjon. Istedenfor å la stress og frustrasjon ta over, nærmer personen seg situasjonen med en følelse av ro og balanse. Vedkommende anerkjenner sine følelser, men lar seg ikke overvelde av dem, og holder fokus på konstruktive løsninger. Dette er en demonstrasjon av euthymia i praksis, hvor balanse av følelser og tankefullhet fører til effektive beslutninger.

Eksempler som belyser euthymia

 • Eksempel på euthymia i arbeidslivet: Forestill deg en markedsføringssjef, Emma, som står overfor et stramt deadline for en stor kampanje. Presset og stressnivået er høyt, og teamet hennes er avhengig av hennes lederskap. For å håndtere dette, integrerer Emma prinsippene for euthymia i sin arbeidsdag. Hun tar seg tid til korte pauser hvor hun praktiserer pusteøvelser, som hjelper henne å sentrere seg og klarne tankene. Under lunsjpausene går hun korte turer utendørs for å friske opp og få ny energi. Disse små øyeblikkene av ro og refleksjon gjør at hun kan tilnærme seg utfordringene med en følelse av balanse og ro, noe som ikke bare reduserer hennes egen stress, men også positivt påvirker hennes samhandling med teamet.

 • Historie om en lærer som finner euthymia: Tenk på Jonas, en ungdomsskolelærer, som har gått gjennom en vanskelig skilsmisse. Til tross for de personlige utfordringene han opplever, finner Jonas trøst og styrke i sitt daglige arbeid. I klasserommet fokuserer han på de små øyeblikkene av interaksjon og læring med sine studenter. Når han ser hvordan elevene utvikler seg og opplever små triumfer, føler han en dyp tilfredshet og glede. Disse øyeblikkene av lykke i klasserommet bidrar til en følelse av euthymia for Jonas – en indre ro og balanse som hjelper ham å håndtere sine personlige utfordringer. Gjennom sitt arbeid og relasjonene med studentene, gjenoppdager han en følelse av formål og tilfredsstillelse som transcenderer hans nåværende vanskeligheter.

DALL·E 2023-12-23 15.18.24 - Enhance the provided photorealistic digital artwork with subt

Euthymia i ulike livsfaser

 • Overgangen til foreldrerollen: Når voksne blir foreldre for første gang, kan dette medføre en stor omveltning i deres liv. Emosjonelle svingninger, mangel på søvn, og nye ansvarsområder kan alle være utfordrende. Her kan fokus på euthymia være uvurderlig. Dette kan innebære å finne stille øyeblikk for refleksjon og takknemlighet selv i en travel hverdag, og å anerkjenne og omfavne de positive øyeblikkene – som barnets første smil eller latter. Ved å bevare en indre ro og balanse, kan nye foreldre bedre nyte og verdsette denne betydningsfulle tiden i livet.

 • Karriereendringer: En voksen som står overfor en karriereendring, enten det er frivillig eller på grunn av ytre omstendigheter, kan oppleve en rekke følelser fra usikkerhet til spenning. Her kan praksisen av euthymia hjelpe vedkommende med å holde en klar og balansert tankegang. Dette kan være gjennom å utforske personlige styrker og interesser for å guide karrierevalg, og å se forandringer som en mulighet for vekst og læring, snarere enn kun et tap eller en trussel.

 • Pensjonisttilværelsen: Overgangen til pensjonisttilværelsen er en betydelig livsfase som ofte kan medføre en følelse av tap av identitet eller formål. Å kultivere euthymia i denne fasen kan bety å gjenoppdage gamle lidenskaper eller å utforske helt nye interesser. For eksempel kan en pensjonert lærer begynne å lære seg et nytt språk, engasjere seg i frivillig arbeid, eller dyrke en hobby som hagearbeid eller maleri. Slike aktiviteter kan gi en fornyet følelse av formål og glede, og hjelpe den pensjonerte til å omfavne denne nye livsfasen med optimisme og tilfredshet.

I hver av disse fasene bidrar fokus på euthymia til å skape en balanse mellom å møte nye utfordringer og å verdsette og nyte de positive aspektene ved disse livsendringene. Dette understreker viktigheten av å finne og opprettholde emosjonell balanse gjennom hele livet.

Euthymia og livsstilsendringer: Integrering i dagliglivet​

 • Regelmessig fysisk trening: En viktig del av å integrere euthymia i hverdagen er å etablere regelmessig fysisk aktivitet som bare ikke bare bidrar til bedre fysisk helse, men også øker mental klarhet og hjelper med å regulere emosjoner og følelser, noe som er sentralt i euthymia. Det viktigste her, selve "cluet" er det å finne din individuelle "greie", din måte å gjøre dette på, og huske på at dette ikke handler om perfeksjonisme, kroppsidealer eller utseende å gjøre. Dette handler om å finne veier og muligheter til å være i regelmessig fysisk aktivitet på, og som hjelper og støtter din mentale og fysiske helse gjennom hele livet. Her er ingenting hogget i stein og utfordringene ligger ofte i det å finne kreative og robuste måter å utfordre din fysisk styrke og utholdenhet på som ikke dreper motivasjon og glede. Forsøk å finne din dynamiske fellesnevner som opprettholder motivasjon og glede over tid, og at fordelene som regelmessig fysisk aktivitet gir deg gjennom livet klart overvinner ulempene. Ta høyde for at dine preferanser og livet endrer seg, og ikke kritiser eller døm deg selv for hardt om saker og ting ikke går som planlagt.

 • Sunn ernæring: Å prioritere et balansert og nærende kosthold er en annen viktig del av å fremme euthymia. Dette kan bety å lage bevisste valg om mat, som å inkludere flere friske grønnsaker og frukt, helkorn, og magre proteiner i dietten, og å redusere inntak av bearbeidet mat og sukker. For en travel profesjonell kan det å planlegge sunne måltider på forhånd, som forberedelse av næringsrike lunsjer for arbeidsuken, bidra til å opprettholde en sunn kostholdsplan og dermed støtte både fysisk og mental velvære.

 • Tilstrekkelig søvn: Å sørge for tilstrekkelig og god kvalitet på søvn er en kritisk faktor for å opprettholde euthymia. Det kan innebære å skape en rolig og komfortabel sovemiljø, å følge en konsistent soveplan, og å unngå skjermer eller stimulerende aktiviteter rett før sengetid. En person som jobber i skift, for eksempel, må kanskje være ekstra oppmerksom på å skape en god soverutine som kan tilpasses ulike skiftmønstre, for å sikre at kroppen og sinnet får den hvilen de trenger.

Gjennom disse praksisene kan voksne ikke bare forbedre deres fysiske helse, men også utvikle en sterkere mental og emosjonell balanse. Å integrere prinsippene for euthymia i hverdagsrutiner bidrar til en helhetlig tilnærming til velvære, hvor kropp og sinn fungerer i harmoni.

Euthymia i personlige relasjoner

 • I parforhold: Euthymia i et parforhold handler om å skape et miljø hvor både en selv og partneren kan føle seg hørt og forstått. Dette kan bety å praktisere aktiv lytting, hvor man virkelig tar seg tid til å forstå partnerens perspektiv, uten å avbryte eller dømme. For eksempel, i en situasjon hvor partneren uttrykker frustrasjon over arbeidet, kan det å anvende euthymia bety å tilby et lyttende øre og empatisk støtte, i stedet for umiddelbart å gi råd eller løsninger. Dette styrker båndene i forholdet og skaper en følelse av gjensidig tillit og forståelse.

 • Med venner og familie: Når man håndterer konflikter eller uenigheter med venner eller familiemedlemmer, kan prinsippene for euthymia hjelpe til med å opprettholde harmoni og forståelse. Dette innebærer å anerkjenne og respektere andres meninger og følelser, selv om man er uenig. For eksempel, hvis det oppstår en meningsforskjell under en familiesammenkomst, kan man anvende euthymia ved å holde seg rolig og fokusere på å forstå den andres perspektiv, i stedet for å vinne diskusjonen. Dette bidrar til å løse konflikter på en måte som styrker relasjonen, i stedet for å skape avstand.

Disse tilnærmingene til euthymia i personlige relasjoner understreker viktigheten av emosjonell intelligens og evnen til å navigere i mellommenneskelige dynamikker på en måte som fremmer forståelse, respekt og varige bånd.

Euthymia i arbeid med mentale helseproblemer

Noen eksempler

 • Balansering av følelser og tanker: Å utvikle en tilstand av euthymia kan innebære å lære teknikker for å identifisere og balansere sine følelser og tanker. For eksempel kan en person som ofte opplever stress på grunn av høye krav på jobben, benytte daglige mindfulness-øvelser for å bli mer bevisst på sine stressreaksjoner. Dette kan innebære å observere tanker uten å dømme dem, og lære å skille mellom tanker og faktiske realiteter. Slike praksiser hjelper ikke bare i øyeblikket, men bidrar også til en langsiktig utvikling av en mer balansert og rolig tilstand.

 • Selvreguleringsteknikker: En del av å arbeide med mentale helseproblemer gjennom euthymia er å mestre selvreguleringsteknikker. Dette kan omfatte å bruke pusteøvelser for å roe ned kroppens stressrespons, eller å praktisere selvmedfølelse når man møter indre kritikk. For eksempel, hvis en person merker at stressnivået øker, kan de ta en kort pause for å puste dypt og rolig, og minne seg selv på at det er greit å føle seg overveldet, og at det er mulig å håndtere situasjonen.

 • Kultivering av takknemlighet og positivitet: En annen viktig del av å opprettholde euthymia er å kultivere en praksis av takknemlighet og positivitet. Dette kan innebære å føre en takknemlighetsdagbok, hvor man regelmessig noterer ned ting man er takknemlig for, eller å praktisere positiv selvsnakk for å motvirke negativ tenkning. For eksempel, i stedet for å fokusere på alt som gikk galt i løpet av dagen, kan en person bevisst reflektere over positive hendelser eller øyeblikk, selv de små.

Disse teknikkene og tilnærmingene bidrar til å bygge en grunnmur for mental helse ved å fremme en tilstand av euthymia. Ved å aktivt arbeide med å balansere følelser og tanker, og ved å kultivere positive mentale vaner, kan voksne styrke sin evne til å håndtere mentale utfordringer på en sunn og effektiv måte.

Euthymia i ulike kulturer

Noen eksempler

 • Euthymia i kollektivistiske samfunn: I samfunn som vektlegger fellesskap og kollektiv velferd, kan praksisen av euthymia fokusere mer på hvordan individets følelsesmessige tilstand påvirker og bidrar til det bredere samfunnet. For eksempel, i enkelte asiatiske kulturer, hvor det å opprettholde harmoni og gruppesamhold er viktig, kan en person praktisere euthymia ved å være mer oppmerksom på hvordan deres handlinger og følelser påvirker andre rundt dem. Dette kan bety å unngå konfrontasjon eller å finne veier til å uttrykke uenighet på en måte som opprettholder gruppeharmonien.

 • Euthymia i individualistiske samfunn: I samfunn som legger større vekt på individuell frihet og selvutfoldelse, som mange vestlige kulturer, kan euthymia innebære en større vektlegging på selvrealisering og personlig vekst. Her kan en person fokusere på å utvikle en indre følelse av balanse og tilfredshet, som lar dem følge sine personlige ambisjoner og mål. Dette kan innebære å sette personlige grenser, å prioritere egne behov og å utvikle selvbevissthet for å forstå og oppfylle sine egne mål og ønsker.

 • Euthymias rolle i kulturell tilpasning: I situasjoner hvor individer flytter eller lever i et samfunn med en annen kulturell bakgrunn enn deres egen, kan anvendelsen av euthymia bidra til en bedre kulturell tilpasning. Dette kan innebære å lære og forstå det nye samfunnets normer og verdier, samtidig som man opprettholder en kjerne av personlig identitet og verdier. Å finne denne balansen hjelper individet til å integrere seg i det nye samfunnet, samtidig som de opprettholder en følelse av personlig integritet og selvrespekt.

Gjennom disse eksemplene blir det tydelig at praksisen og forståelsen av euthymia kan variere betydelig fra kultur til kultur, og at det å finne en balanse som passer innenfor både kulturelle normer og personlige behov er en viktig del av å oppnå og opprettholde mental velvære.

Resiliens i kontrast med euthymia

Noen eksempler

 • Resiliens i praksis: Resiliens viser seg ofte i situasjoner hvor en person står overfor  store omveltninger, en utfordring eller krise. For eksempel, en person som mister jobben sin kan vise resiliens ved raskt å tilpasse seg situasjonen, ved å søke nye muligheter og ved å opprettholde et positivt syn på fremtiden. Resiliens i denne konteksten handler om å reagere på en plutselig endring eller motgang på en måte som er proaktiv og løsningsorientert.

 • Euthymia i hverdagen: Euthymia, derimot, fokuserer mer på å opprettholde en daglig følelse av indre ro og stabilitet, uavhengig av ytre omstendigheter. For eksempel, en lærer som daglig balanserer arbeidskrav og personlig liv, kan praktisere euthymia ved å vedlikeholde en rolig og balansert tilnærming til både små og store utfordringer. Dette kan innebære å ta seg tid til å reflektere over og verdsette de positive aspektene ved jobben, selv i hektiske perioder, og å sørge for regelmessig avslapning og selvpleie.

 • Kombinasjon av resiliens og euthymia: Forståelsen av forskjellen mellom resiliens og euthymia er ikke bare viktig i krisesituasjoner, men også i hverdagslivet. Mens resiliens hjelper enkeltpersoner å komme seg gjennom tøffe tider, sikrer euthymia at de opprettholder en følelse av indre fred og tilfredshet på en kontinuerlig basis. For eksempel, en person som har opplevd en vanskelig livshendelse, kan bruke resiliens for å håndtere umiddelbare utfordringer, mens euthymia hjelper dem å finne og opprettholde en følelse av normalitet og lykke i hverdagen etterpå.

Ved å forstå og praktisere både resiliens og euthymia, kan individer ikke bare håndtere livets utfordringer mer effektivt, men også sørge for at de opprettholder en konstant følelse av velvære og tilfredshet i sine liv.

Sammenligning for bedre forståelse

For å forstå euthymia bedre, kan vi sammenligne det med tilstanden av dystymi, hvor en person ofte føler seg nedstemt og energiløs. I motsetning til dystymi, hvor negative følelser kan dominere, innebærer euthymia en balanse der positive og negative følelser eksisterer side om side, og ingen av dem overvelder personen.

DALL·E 2023-12-23 15.29.34 - Enhance the previously created photorealistic digital artwork

Utvidede refleksjonsspørsmål 

For å oppmuntre til dypere selvrefleksjon, kan vi stille følgende spørsmål: "Hvordan opplever du øyeblikk av euthymia i ditt eget liv? Tenk på situasjoner hvor du føler en indre ro og balanse, selv under stress eller utfordringer. Hvordan reagerer du i disse øyeblikkene, og hvilke tanker og følelser kommer frem? Kan du identifisere spesifikke handlinger eller holdninger som bidrar til denne tilstanden av velvære? Hvordan påvirker disse øyeblikkene ditt syn på livet og dine interaksjoner med andre?" Ved å reflektere over disse spørsmålene, kan leserne få en dypere forståelse av hvordan de kan kultivere og gjenkjenne euthymia i sine egne liv.

Strategier for å oppnå euthymia

For å oppnå en tilstand av euthymia, kan individet praktisere teknikker som mindfulness, daglig refleksjon, og aktivt søke positive erfaringer. Å etablere gode søvnvaner, opprettholde sunne sosiale relasjoner og engasjere seg i meningsfulle aktiviteter kan også bidra til å fremme denne balanserte tilstanden.

Konklusjon

Gjennom utforskningen av euthymia, et konsept som strekker seg fra antikkens Hellas til moderne psykologi, har vi sett hvordan dette prinsippet om psykologisk og emosjonell balanse er relevant i mange aspekter av våre liv. Euthymia, som representerer en harmonisk tilstand der både positive og negative følelser eksisterer side om side, viser oss viktigheten av å opprettholde en indre ro og stabilitet.

Ved å integrere euthymia i våre daglige rutiner, fra arbeidslivet til våre personlige relasjoner, kan vi finne veier til å håndtere stress, fremme mental velvære og bygge sterkere bånd med de rundt oss. Vi har sett hvordan dette konseptet kan være spesielt nyttig i ulike livsfaser, fra overgangen til foreldrerollen til tilpasningen til pensjonisttilværelsen, og hvordan det kan hjelpe oss med å navigere gjennom både utfordringer og forandringer.

Euthymia i ulike kulturelle kontekster illustrerer hvordan en balansert tilnærming til følelser og tanker kan variere og tilpasses basert på forskjellige samfunnsmessige verdier og normer. Samtidig gir sammenligningen med resiliens en dypere forståelse av euthymias unike rolle i mental helse: mens resiliens hjelper oss å håndtere og tilpasse oss etter vanskelige situasjoner, sørger euthymia for at vi opprettholder en vedvarende indre fred og glede.

Gjennom denne teksten håper jeg at konseptet av euthymia ikke bare blir forstått, men også føles relevant og anvendelig. Ved å anerkjenne og arbeide med våre følelsesmessige tilstander, kan vi strebe etter en mer balansert og tilfredsstillende tilværelse. Euthymia er ikke bare fraværet av psykiske lidelser, men en positiv tilstand av velvære som vi alle kan strebe etter i vår søken etter et rikt og meningsfylt liv.

DALL·E 2023-12-23 19.57.46 - A serene and photorealistic digital artwork in 16x9 format, r
bottom of page