top of page
Skjermbilde 2023-05-05 085614.png

Kognitiv Restrukturering

Endre negative tanker og tankemønstre som har formet

ditt mentale landskap gjennom lang tid-

og skape nye veier

Hvordan komme i gang med  kognitiv restrukturering? 

Livet er fullt av utfordringer, og noen ganger kan vi bli fanget i negative tankemønstre som hindrer oss i å nyte hverdagen og nå våre mål. Som profesjonell samtaleterapeut og sykepleier har jeg hjulpet mange  med å overvinne slike utfordringer. En av de mest effektive metodene for å gjøre dette er kognitiv restrukturering. 

Hva er kognitiv restrukturering?

Kognitiv restrukturering, som er en kjernekomponent i kognitiv atferdsterapi (CBT), fokuserer på å identifisere og endre dysfunksjonelle eller negative tanker og overbevisninger. Denne prosessen er avgjørende for å påvirke og forbedre følelsesmessige responser og atferdsmønstre. Gjennom å omstrukturere tankene, lærer en person å se situasjoner fra et mer realistisk og mindre forvrengt perspektiv, noe som kan føre til mer positive følelser og atferd (O’Donohue & Fisher, 2012, pp. 133-158)

Denne prosessen innebærer en utfordring og endring av automatiske negative tanker, hvor man undersøker bevis for og mot spesifikke tanker og utvikler mer balanserte og konstruktive tankemønstre. Slike metoder hjelper individer til å reagere på utfordringer og stress på mer effektive måter, og gjør kognitiv restrukturering til et kraftig verktøy for å fremme mental velvære og håndtere ulike psykologiske problemer.

En viktig del av kognitiv restrukturering er å forstå at negative tanker ofte er basert på ulogiske, irrasjonelle, eller overdrevne antakelser. Denne innsikten er nødvendig for å kunne skille mellom subjektive tanker og objektiv realitet. Prosessen innebærer å utforske og utfordre disse tankene ved hjelp av spørsmål som "Hva er bevisene for at denne tanken er sann?", "Hvordan ville en objektiv observatør se på denne situasjonen?", og "Er det alternative, mer balanserte måter å tolke denne hendelsen på?" (O’Donohue & Fisher, 2012, pp. 133-158) Dette arbeidet bidrar til å gjenkjenne og korrigere kognitive forvrengninger, som er vanlige tankefeil.

Videre fører utviklingen av mer realistiske og balanserte tanker til endringer i følelsesmessige responser og atferdsmønstre. Negative tanker og overbevisninger kan ofte lede til ubehagelige følelser som angst og depresjon. Ved å endre disse tankene, kan man oppleve en reduksjon i slike følelser og en forbedring i atferd.

Kognitiv restrukturering er ikke en engangsprosess, men heller en kontinuerlig øvelse som krever bevissthet, tålmodighet og regelmessig trening. Gjennom denne prosessen lærer individer å håndtere utfordringer og stress på en mer effektiv måte, noe som bidrar til økt mental velvære og bedre håndtering av psykologiske problemer (O’Donohue & Fisher, 2012, pp. 133-158)

Til slutt, arbeidet med å identifisere og utfordre nøyaktigheten og nyttigheten av automatiske tanker bidrar til kritisk selvrefleksjon og selvutforskning. Dette hjelper individer å utvikle en mer fleksibel og tilpasningsdyktig tankegang. Denne forståelsen og praksisen er støttet av en omfattende kropp av forskning innen psykologi og utgjør en sentral komponent i behandling og selvutvikling.

Referanse:

O’Donohue, W., & Fisher, J. (2012). Cognitive behavior therapy: Core principles for practice. DOI: 10.1002/9781118470886

Trinnvis kognitiv restrukturering

Ved å følge denne trinnvise tilnærmingen til kognitiv restrukturering, kan du gradvis endre dine negative tankemønstre og overbevisninger. Det er viktig å være tålmodig og ha realistiske forventninger, da endring tar tid og krever innsats. Husk å være snill og omsorgsfull med deg selv gjennom prosessen og søk støtte fra en terapeut eller veileder hvis det er nødvendig. Med praksis og vedvarende innsats kan du oppnå en mer positiv og konstruktiv tenkemåte som styrker din mentale og emosjonelle helse.

Identifisering av negative tanker

Dette trinnet innebærer en grundig bevisstgjøring av dine egne negative tanker. Ofte er disse tankene ubevisste og automatiske, og de kan være forankret i tidligere erfaringer eller lært atferd. For eksempel, når du står overfor en utfordring, kan du automatisk tenke "Jeg kan ikke gjøre dette" eller "Jeg er ikke god nok." For å identifisere disse tankene effektivt, kan det være nyttig å føre en tankejournal hvor du noterer situasjoner som utløser negative tanker og de følelsene de fremkaller. Dette hjelper deg med å gjenkjenne mønstre og konteksten hvor disse tankene oppstår.

 

Utfordring av tankene

Når du har blitt bevisst dine negative tanker, begynner prosessen med å utfordre dem. Dette trinnet innebærer kritisk tenkning og selvrefleksjon. Du stiller spørsmål ved gyldigheten av dine negative tanker ved å se etter bevis for og imot dem. Spør deg selv: "Er denne tanken basert på fakta eller antakelser?", "Finnes det alternative forklaringer eller måter å se denne situasjonen på?", og "Hvordan ville jeg sett på dette hvis jeg var en utenforstående observatør?" Dette trinnet er viktig fordi det hjelper deg å bryte ned de automatiske negative tankemønstrene og åpner opp for mer realistiske perspektiver.

 

Bevisvurdering

I dette trinnet analyserer og vurderer du bevisene du har samlet for og imot den negative tanken. Målet er å utvikle en mer balansert og objektiv forståelse av situasjonen. Dette kan innebære å vurdere tidligere erfaringer der du har hatt suksess eller håndtert lignende utfordringer på en positiv måte. Ved å veie bevisene, kan du begynne å se at dine negative tanker kanskje ikke er fullstendig nøyaktige eller berettigede.

 

Utvikling av mer realistiske tanker

Basert på en objektiv vurdering av bevisene, jobber du med å utvikle nye, mer realistiske tanker som kan erstatte de negative. Dette kan være en prosess hvor du aktivt søker å finne mer positive og konstruktive måter å tolke situasjonen på. For eksempel, i stedet for å tenke "Jeg mislykkes alltid", kan du omformulere tanken til "Jeg har hatt utfordringer tidligere, men jeg har også hatt suksesser og lært fra mine erfaringer."

 

Endring av følelsesmessige responser og atferd

Ved å endre dine tanker, endres også dine følelsesmessige responser og atferd. Negative tanker fører ofte til negative følelser som angst eller tristhet, og kan påvirke din atferd negativt. Ved å adoptere mer realistiske og positive tanker, kan du begynne å føle deg mer selvsikker og optimistisk, og dette vil reflekteres i din atferd.

 

Praktisering og repetisjon

Denne prosessen med å endre tankeprosesser er ikke en engangsøvelse, men krever kontinuerlig praksis og innsats. Over tid og med regelmessig øving, kan du utvikle en mer positiv og fleksibel tankegang. Dette kan involvere daglige øvelser som å reflektere over dine tanker, utfordre negative antakelser, og aktivt arbeide for å utvikle mer positive og hjelpsomme tanker.

Eksempler på
  Kognitiv restrukturering  

Eksempel 1: Jobbavslag

 • Situasjon: Du får ikke en jobb du har søkt på.

 • Negativ tanke: "Jeg er mislykket, og ingen vil ansette meg."

 • Utforske tanken: Spør deg selv om det finnes bevis som støtter eller motbeviser denne tanken. Har du tidligere oppnådd suksess i jobbsammenheng eller i andre områder? Er det mulig at det var mange kvalifiserte søkere, og at valget ikke nødvendigvis reflekterer din verdi som arbeidstaker?

 • Alternativ tanke: "Selv om jeg er skuffet over ikke å få jobben, betyr ikke det at jeg er en mislykket person. Det kan være mange faktorer utenfor min kontroll som påvirket avgjørelsen. Jeg vil bruke denne erfaringen til å lære og forbedre meg for fremtidige jobbsøknader."

 

Eksempel 2: Avlyst avtale

 • Situasjon: En venn avlyser en avtale i siste øyeblikk.

 • Negativ tanke: "De avlyser fordi de ikke liker meg og ikke vil tilbringe tid sammen med meg."

 • Utforske tanken: Reflekter over om det er andre forklaringer på hvorfor vennen din måtte avlyse. Har det skjedd situasjoner tidligere der din venn har vist at de setter pris på ditt vennskap? Kan det være eksterne omstendigheter som påvirker dem?

 • Alternativ tanke: "Det er skuffende at vennen min avlyste, men det betyr ikke nødvendigvis at de ikke liker meg. Det kan være mange grunner til avlysningen, som jeg ikke er klar over. Jeg vil gi dem fordel av tvilen og prøve å planlegge en ny tid for å møtes."

Eksempel 3: Selvkritikk etter en feil

 • Situasjon: Du gjør en feil på jobben.

 • Negativ tanke: "Jeg er ubrukelig og gjør alltid feil."

 • Utforske tanken: Vurder realiteten av denne tankegangen. Har du gjort ting riktig tidligere? Er det mulig at alle gjør feil, og at det er en del av læreprosessen?

 • Alternativ tanke: "Selv om jeg gjorde en feil, betyr det ikke at jeg er ubrukelig. Jeg har lykkes i mange aspekter av jobben min før. Jeg kan lære av denne feilen og bruke den erfaringen til å forbedre meg."

Eksempel 4: Angst for sosiale situasjoner

 • Situasjon: Du er nervøs for å delta i et sosialt arrangement.

 • Negativ tanke: "Ingen vil snakke med meg, og jeg vil føle meg ukomfortabel."

 • Utforske tanken: Er det alltid sant at sosiale situasjoner ender negativt for deg? Kan det være at tidligere erfaringer ikke nødvendigvis forutsier fremtidige hendelser?

 • Alternativ tanke: "Selv om jeg er nervøs, har jeg hatt positive sosiale interaksjoner før. Det er en mulighet for at jeg kan møte noen interessante mennesker og ha det hyggelig."

En sterk hjelp

Kognitiv restrukturering er en kraftig teknikk som kan hjelpe deg med å endre negative tankemønstre og forbedre din livskvalitet. Det er viktig å forstå at endring tar tid og krever kontinuerlig innsats og tålmodighet. Ved å bli mer bevisst på dine tanker, utfordre dem og erstatte dem med mer balanserte perspektiver, kan du oppleve en positiv endring i hvordan du føler og håndterer utfordringer i livet.

Prosessen med kognitiv restrukturering kan være gradvis, og det er viktig å ikke bli motløs hvis endringer ikke skjer umiddelbart. Å praktisere selv-empati og akseptere at det er normalt å møte utfordringer underveis, er essensielt. Hver liten endring og innsikt bidrar til din generelle psykiske helse og velvære.

Dersom du har prøvd kognitiv restrukturering på egen hånd og fortsatt står fast, eller hvis du føler at du trenger veiledning og støtte i denne prosessen, vil jeg gjerne hjelpe deg. Som en erfaren psykoterapeut, samtaleterapeut og sykepleier har jeg hjulpet mange mennesker med å endre tankemønstrene sine og finne nye måter å takle livets utfordringer på.

Hvis du ønsker å bestille en time eller bare har spørsmål om hvordan jeg kan hjelpe deg, nøl ikke med å kontakte meg. Det er ingen forpliktelse, og vi kan sammen finne ut om dette er det rette skrittet for deg.

Jeg ser oppriktig frem til å hjelpe deg på veien mot et mer positivt og meningsfullt liv. Du fortjener å føle deg lykkelig og tilfreds, og jeg er her for å støtte deg i den prosessen.

bottom of page