top of page
sean-benesh-IWaohFXvD7s-unsplash.webp

SELVTILLIT

Hva er selvtillit?

Selvtillit er knyttet til prestasjoner, den subjektive oppfatningen og den tilliten en har til sine egne evner og forutsetninger. Tilegnet gjennom innsikt, kunnskap, miljø og livserfaring handler den om mestringsevne, utholdenhet, gjennomføringsevne og viljen til å handle deretter.

God
selvtillit?

God selvtillit er hjelpsomt for å etablere troverdighet, gjøre et sterkt førsteinntrykk, takle stress og vedvarende belastninger, men også for å håndtere personlige og profesjonelle utfordringer.

 

Med høy selvtillit stoler man mer på seg selv og er generelt mer trygge på seg selv. Lav selvtillit gjør at man lettere blir usikker og sår tvil rundt seg selv, sine evner og prestasjoner. Når man i stor grad måler sin selvtillit ut ifra egne prestasjoner, kan man bli sårbar for utilstrekkelighetsfornemmelser, underlegenhetsfølelser og mindreverdighetskomplekser. Selvtilliten har da større forbindelse med påvirkning utenfra. Personer med høy selvtillit kjenner en også på de samme utfordringene, men de er generelt mer robuste og mindre sårbare for påvirkning utenfra.

Det er viktig å være reflektert over at det er helt naturlig å være usikker rundt, eller også føle lav selvtillit når man begir seg inn i ukjente farvann. Høy selvtillit er intet unntak. Det er helt normale følelser og læringsprosesser som trenger modning og som normalt går over av seg selv. Varsomhet og aktpågivenhet er alltid gode egenskaper å ta med seg når man navigerer inn i helt ukjente farvann.

shutterstock_1967896945.webp

Lav eller dårlig selvtillit

Hva nå?

Om du opplever at det er forhold  ved selvtilliten din som til stadighet og vedvarende, enten begrenser eller holder deg tilbake fra aktiviteter, muligheter og livsvalg, så kan dette gi næring til opprettholdende og selvforsterkende krefter som kan gjøre det stadig vanskeligere å fri seg fra denne adferden. Underveis kan gode muligheter og erfaringer som presenterer seg gjennom livet glippe mellom fingrene og renne ut i sanden. Det kan for eksempel være innenfor utdanning, jobb, karriere, reiseopplevelser, sosialt eller partnerskap. Lav selvtillit kan hindre selvutvikling, livsutfoldelse og redusere livskvalitet, men kan også bane vei for psykiske lidelser og/eller bruk av rusmidler.

shutterstock_1891609603.webp

Hoppe i det,  eller krype
i det?

Har du tenkt på at; det er helt normalt å være usikker og litt engstelig for å ta risiko og forfølge noe meningsfullt? Men man bør være mye mer oppmerksom på å bli værende der du er i livet hvis du er misfornøyd. Man kan godt si at du betaler en pris for å sitte der og være misfornøyd. Man kan si for seg selv at «Djevelen jeg kjenner er bedre enn den jeg ikke vet». Men her gjør en det klokt å ikke være så sikker i sin sak, fordi klokka tikker!


Hvis du er misfornøyd under nåværende forhold, og du ikke endrer noen ting, risikerer du om 5 år at du føler deg enda mer misfornøyd , men du vil også være mye eldre!

tom-van-hoogstraten-1JWmFju8vVg-unsplash (1).webp

Selvtillit kan forbedres

Det som var i går, forrige måned eller for flere år siden eksisterer ikke lenger. Det viktigste er hva som blir ditt neste skritt. 

bottom of page