top of page

SØVNPROBLEMER

JEG KAN HJELPE DeG 

NÅR DU IKKE FÅR NOK SØVN

VIKTIGHETEN AV NORMAL SØVN

Søvn har en enorm betydning for restitusjon hos mennesker. Den er sterkt bundet til opplevelsen av både livskvalitet, mestring og produktivitet.

Hvorfor normal søvn er så viktig

 • Normal søvn er viktig for å forebygge sykdom og opprettholde god fysisk, emosjonell og mental helse.

 • Den er viktig for stoffskiftet, hormon og immunsystemet

 • For de kognitive prosessene våre som f. eks hukommelse, læring og følelses regulering.

 • Kvitte seg med avfall fra hjernen.

 • Utvikling, vekst og gjenoppbygning.

KONSEKVENSER AV SØVNMANGEL

Søvnmangel på kort sikt

 • Søvnmangel kan på kort sikt føre til nedsatt funksjon på dagtid, at du blir uopplagt, ukonsentrert, opplever humørsvingninger, redusert oppmerksomhet og hukommelse, nedsatt arbeidsevne, økte stressnivåer og økt appetitt.

Søvnmangel på lang sikt

 • Langvarige søvnproblemer i mer enn 3 måneder og søvnforstyrrelse på permanent basis kan øke risikoen for overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdommer og dødelighet. Det kan svekke immunforsvaret og medføre økt risiko for utmattelse, angst, depresjon, og selvmordsfare.

NÅR BØR EN SØKE HJELP?

 • Årsakene til søvnproblemer har en lang liste. Noen klarer en selv å hente seg inn igjen fra i løpet av cirka 4 uker Det er ikke uvanlig å slite med søvnproblemer i en overgangsperiode som skyldes identifiserbar årsak eller årsakssammenheng. De aller fleste kommer vi oss igjennom på egen hånd.

 • Det kan være innsovningsvansker om kvelden knyttet til døgnrytmeforstyrrelser, avbrutt søvn, en eller flere ganger om natten, men også for tidlig oppvåkning om morgenen, eller en kombinasjon av disse. Det er fullt mulig å være kjempetrøtt uten å sovne, men kan også være fullt våken og sovne dersom situasjonen er gørrkjedelig, monoton eller repeterende. Søvnbehovet til voksne er individuelt.

 • Søvnproblemer har å gjøre med din subjektive opplevelse av dårlig søvn og hvordan du selv fungerer i hverdagen. Ikke minst hvor ofte og hvor lenge en har kjent på disse problemene. Står du fast uten å finne varige og meningsfulle løsninger for dine søvnproblemer er det kanskje greit  å få litt hjelp.

 • I noen tilfeller kan årsakene omhandle ukjente forhold som for eksempel  bakenforliggende sykdom,  smertetilstander, medikamentbruk (steroider, betablokkere, diuretika, antidepressiver), eller inntak av stimulantia.

 • Derfor er det en god tommelfingerregel at du alltid først snakke med din fastlege for å utelukke eventuell bakenforliggende sykdom eller forhold som krever henvisning eller om du trenger utreding og diagnose.

HVORDAN FUNGERER DET?

 • ​Førstevalget for hjelp mot insomni er (Cognitive behavioral therapy for insomnia, CBT-I), på norsk kognitiv adferdsterapi for insomni (KAT-I). Jeg kan hjelpe deg med endring rundt tanker, følelser og adferd som kan hindre deg i å sove tilfredsstillende, og jeg kan hjelpe deg med tiltak og adferd som fremmer normal søvn og søvnmønster. I tillegg inngår søvnrestriksjon, stimuluskontroll og enkle avslapningsteknikker.

 • Det er ikke en rask løsning. Mye kan du gjøre på egen hånd. Se mine tips. Det krever disiplin, jevn øvelse og mye tålmodighet over tid. Forventer du raske resultater følger det som regel frustrasjon med i kjølevannet.

I SAMSPILL FOR BEDRE SØVN

 • Tipsene del. 1, 2, 3 og 4 har best effekt når de virker sammenlagt. Hver for seg eller stykkevis og delt kan det være du ikke oppnår noen effekt i det hele tatt.

 • Ønsker du varige endringer så er ikke dette noe du bare tester ut en uke eller to for prøvekjøring.

 • Tipsene krever disiplin, tålmodighet, tilvenning og gjennomføringsevne ofte fra mange uker til over flere måneder for varig og meningsfull endring

 • Men her snakker jeg ikke om hva du gjør en gang i blant, men snarere heller om regelen enn om unntakene.

 • Unntakene må ikke bli regelen! - Blir det mange unntak over tid uansett årsak så  det kan bli vanskelig å snu karusellen når den først har fått moment. 

 • Jeg vil gjerne hjelpe deg med å inngå et medlemskap med deg selv der du langt på vei blir i stand til å etablere gode og varige rutiner, og opprettholde gode holdninger til søvn.

 • Søvn og søvnkvalitet har sterk virkning på din helse, livskvalitet og beslutningsevne.

 • Ta ansvar i dag for egen helse!

TIPS

TIPS

SØVNFREMMENDE

TILTAK OG ADFERD

TIPS

del. 

shutterstock_2097741598.jpg

REGELMESSIG DØGNRYTME
(Cirkadisk rytme)

TIPS

del. 

shutterstock_1766014613.jpg

BYGGE SØVNTRYKK
(Homeostatisk faktor)

TIPS

del. 

Image by Victoria Heath

VANER OG UVANER
(Adferdsfaktorer)

TIPS

del. 

shutterstock_415721434.jpg

KOSTHOLD
(Sunt kosthold)

bottom of page