JEG KAN HJELPE DeG 

NÅR DU IKKE FÅR NOK SØVN

SØVNPROBLEMER

VIKTIGHETEN AV NORMAL SØVN

Hvorfor normal søvn er så viktig

 • Normal søvn er viktig for å forebygge sykdom og opprettholde god fysisk, emosjonell og mental helse.

 • Den er viktig for stoffskiftet, hormon og immunsystemet

 • For de kognitive prosessene våre som f. eks hukommelse, læring og følelses regulering.

 • Kvitte seg med avfall fra hjernen.

 • Utvikling, vekst og gjenoppbygning.

KONSEKVENSER AV SØVNMANGEL

Søvnmangel på kort sikt

 • Søvnmangel kan på kort sikt føre til nedsatt funksjon på dagtid, at du blir uopplagt, ukonsentrert, opplever humørsvingninger, redusert oppmerksomhet og hukommelse, nedsatt arbeidsevne, økte stressnivåer og økt appetitt.

Søvnmangel på lang sikt

 • Langvarige søvnproblemer og søvnforstyrrelse på permanent basis kan øke risikoen for overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdommer og dødelighet. Det kan svekke immunforsvaret og medføre økt risiko for utmattelse, angst, depresjon, og selvmordsfare.

NÅR BØR EN SØKE HJELP?

 • Årsakene til søvnproblemer har en lang liste. Noen klarer en selv å hente seg inn igjen fra i løpet av cirka 4 uker. Jeg kan hjelpe med insomni og døgnrytmeforstyrrelser med bakgrunn i mentale problemer eller belastninger.

 • VIKTIG! - I noen tilfeller kan årsakene omhandle noe helt annet enn hva man kunne ha forestilt seg. Derfor er det en god tommelfingerregel er at du alltid først skal snakke med din fastlege for å utelukke eventuell bakenforliggende sykdom,  smertetilstander, medikamentbruk (steroider, betablokkere, diuretika, antidepressiver), eller inntak av stimulantia.

TIPS

SØVNFREMMENDE

TILTAK OG ADFERD

I SAMSPILL FOR BEDRE SØVN

 • Alle monner drar sier man, men det er i sammen disse tipsene gir den fulle og hele styrke. Hver for seg eller stykkevis og delt blir det ikke like virksomt. 

 • Ønsker du varige endringer så er ikke dette noe du bare tester ut en uke eller to for prøvekjøring.

 • Tipsene krever disiplin og gjennomføringsevne over flere måneder for varig og meningsfull effekt.

 • Det kan være ulike årsaker til at dette blir utfordrende til komplett umulig i noen tilfelle- Men her snakker jeg ikke om hva du gjør av og til, men snarere heller om regelen enn om unntakene.

 • Unntakene må ikke bli regelen! - Blir det mange unntak over tid uansett årsak så  det kan bli vanskelig å snu karusellen når den først har fått moment. 

 • Jeg vil gjerne hjelpe deg med å inngå et medlemskap med deg selv der du langt på vei blir i stand til å etablere og opprettholde gode holdninger til søvn.

 • Søvn og søvnkvalitet har stor påvirkningskraft på din helse, livskvalitet og beslutningsevne.

 • Ta ansvar idag for egen helse

TIPS

1

shutterstock_2097741598.jpg

REGELMESSIG DØGNRYTME
(Cirkadisk rytme)

TIPS

2

shutterstock_1766014613.jpg

BYGGE SØVNTRYKK
(Homeostatisk faktor)

TIPS

3

pexels-andres-ayrton-6551461.jpg

VANER OG UVANER
(Adferdsfaktorer)

TIPS

4

shutterstock_415721434.jpg

KOSTHOLD
(Sunt kosthold)