top of page

S11 / Leaviss og Uttleys (2015)

Leaviss og Uttleys (2015) systematiske gjennomgang vurderte effekten av medfølelsesfokusert terapi (CFT) på ulike psykologiske utfall. CFT er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på å utvikle medfølelse, både for seg selv og andre, for å redusere psykisk lidelse og fremme psykisk helse. Denne tilnærmingen inkluderer medfølelsesorientert gruppeterapi som Compassionate Mind Training (CMT).

Forskerne gjennomgikk 14 studier som omhandlet CFT og vurderte dens effekt på selvmedfølelse, skam, selv-kritikk og psykopatologi (mentale helseproblemer). Målet med denne gjennomgangen var å samle og vurdere tilgjengelig forskning om effektiviteten av CFT og å gi en grundig forståelse av hvordan denne terapeutiske tilnærmingen kan bidra til bedre psykisk helse.

Resultatene fra denne systematiske gjennomgangen viste at CFT hadde en positiv effekt på selvmedfølelse, skam, selv-kritikk og psykopatologi. Dette tyder på at medfølelseorientert terapi kan være et effektivt verktøy for å redusere negative følelser og tanker og fremme psykisk velvære.

Noen av hovedfunnene i denne gjennomgangen inkluderer:

Økt selvmedfølelse:

CFT ble funnet å være effektivt i å øke deltakernes selvmedfølelse, noe som kan hjelpe dem med å takle utfordringer og stress i livet på en mer konstruktiv måte.

Redusert skam og selv-kritikk:

Gjennomgangen viste at CFT kan bidra til å redusere skam og selv-kritikk, noe som kan forbedre selvfølelse og psykisk helse.

Forbedret psykopatologi:

CFT hadde en positiv innvirkning på psykopatologi, noe som tyder på at denne terapeutiske tilnærmingen kan hjelpe personer med psykiske lidelser å håndtere og forbedre deres mentale helse.

 

Denne systematiske gjennomgangen styrker bevisene for at medfølelsesbaserte intervensjoner, som CFT, kan være effektive i behandlingen av psykiske lidelser og i å fremme psykisk helse. Dette kan bidra til å styrke funnene fra pilotstudien av Gilbert og Procter (2006) og understreker viktigheten av å inkludere medfølelsesbaserte terapeutiske tilnærminger i behandling av psykiske lidelser.

Referanse:​

Leaviss, J., & Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: An early systematic review. Psychological Medicine, 45(5), 927-945. https://doi.org/10.1017/S0033291714002141

bottom of page