top of page

S10 / (Ferrari et al., 2019)

Studien "Self-compassion interventions and psychosocial outcomes: A meta-analysis of RCTs" av Ferrari og kolleger (2019) er en meta-analyse som tar sikte på å undersøke effekten av selvmedfølelsesintervensjoner på psykososiale utfall, inkludert depresjon, angst, stress og livskvalitet. 

I denne meta-analysen ble 27 randomiserte kontrollerte studier (RCTs) inkludert, som alle undersøkte effekten av selvmedfølelsesintervensjoner på psykososiale utfall. RCTs er en type forskningsdesign som anses for å være "gullstandarden" innen forskning på intervensjonseffekter, ettersom de kontrollerer for potensielle forstyrrende faktorer og gir sterkere bevis for kausalitet.

Resultatene fra meta-analysen viste at selvmedfølelsesintervensjoner hadde en moderat til stor effekt på psykososiale utfall som depresjon, angst, stress og livskvalitet. Dette innebærer at de som deltok i selvmedfølelsesintervensjoner, opplevde en betydelig forbedring i deres psykiske helse og velvære sammenlignet med de som ikke deltok i slike intervensjoner.

Noen av de mest betydningsfulle funnene og konklusjonene fra denne studien inkluderer:

  • Påvisning av en moderat til stor effekt av selvmedfølelsesintervensjoner på psykososiale utfall som depresjon, angst, stress, livskvalitet, spiseatferd, grubling, selvmedfølelse, oppmerksomhet og selvkritikk. Dette styrker argumentet for at slike intervensjoner kan være effektive for å forbedre psykisk helse og velvære.

  • Bekreftelse av tidligere forskning som har vist at selvmedfølelse er en viktig faktor i psykisk helse og kan bidra til redusert depresjon, angst og stress, samt forbedret livskvalitet.

  • Styrking av argumentet for å inkludere selvmedfølelsesintervensjoner som en del av behandlingstilbudet for personer som søker hjelp for psykiske helseproblemer.

Selv om denne meta-analysen gir sterk støtte for effekten av selvmedfølelsesintervensjoner, er det fortsatt nødvendig med ytterligere forskning for å identifisere de mest effektive intervensjonstypene og målgruppene, samt å forstå de underliggende mekanismene som bidrar til de positive effektene av selvmedfølelse.
 

Referanse:

Ferrari, M., Hunt, C., Harrysunker, A., Abbott, M. J., Beath, A. P., & Einstein, D. A. (2019). Self-compassion interventions and psychosocial outcomes: A meta-analysis of RCTs. Mindfulness, 10(8), 1455-1473. https://doi.org/10.1007/s12671-019-01134-6

bottom of page