top of page

S9 / (MacBeth & Gumley, 2012)

MacBeth, A., & Gumley, A. (2012) utforsker forholdet mellom selvmedfølelse og psykopatologi (mentale helseproblemer) ved å analysere 14 publikasjoner og 20 ulike grupper med deltakere. Forskerne fant at det var en sterk sammenheng mellom høyere nivåer av selvmedfølelse og lavere nivåer av psykopatologi, som betyr at når mennesker praktiserer selvmedfølelse, kan det bidra til å redusere symptomer på depresjon, angst og stress. Resultatene var gjeldende for både kliniske og ikke-kliniske populasjoner, uavhengig av alder og kjønn.

Selv om det var noen begrensninger i studien, som at de fleste studiene baserte seg på selvrapportering og at det var en skjevhet i kjønnsfordelingen, er denne studien likevel en sterk indikasjon på at selvmedfølelse kan være en viktig faktor for god mental helse. Studien gir oss en bedre forståelse av hvordan selvmedfølelse kan bidra til å redusere symptomer på psykopatologi, og kan hjelpe oss med å utvikle mer effektive behandlingsmetoder for mentale helseproblemer.

I sum kan man si at denne studien gir oss et positivt innblikk i betydningen av selvmedfølelse, og hvordan det kan ha en betydelig effekt på vår mentale helse og velvære. Studien styrker vår tro på at selvmedfølelse kan være en viktig del av vårt mentale velvære og kan bidra til å redusere symptomer på psykopatologi.
 

Referanse:

MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 545-552. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.003

bottom of page