top of page

TRANSFETT

FORSKNINGSARTIKKEL

TRANSFETT (TFA)

Den vitenskapelige gjennomgangen av Nagpal et al. (2021), kartlegger omfanget av helseeffekter forbundet med transfettsyrer (TFA). Gjennomgangen utforsker påvirkningen av TFA på koronare hjertesykdommer (CHD), graviditet, ulike krefttyper og type 2 diabetes.

 

Artikkelen vektlegger også betydningen av internasjonale tiltak for å begrense TFA tilgjengelighet gjennom reguleringer, som Food and Drug Administration FDAs merkingskrav og WHOs "REPLACE" kampanje. Framstegene i forskning på alternativer til TFA, som genetisk forbedrede oljefrøkulturer og teknologiske tilnærminger som interessestratifisering og hydrogenisering, blir også fremhevet.

Funn og resultater

  1. Koronare hjertesykdommer (CHD): Transfettsyrene (TFA) representerer en betydelig risikofaktor for koronar hjertesykdom (CHD). En økning i inntak av TFA med 2% av totalt energiinntak korrelerer med en 23% høyere risiko for CHD. TFAs er mer skadelige enn mettede fettsyrer ettersom de bidrar til en økning i LDL-kolesterol og en senkning av HDL-kolesterol.

  2. Graviditet: TFA-inntak kan ha uheldige konsekvenser under graviditet, herunder økt risiko for fosterdød og negative innvirkninger på fosterets utvikling. Transfettsyrene er også relatert til redusert sædkvalitet, og forskning tyder på en 73% større sjanse for anovulatorisk infertilitet knyttet til TFA-konsum.

  3. Kreft: Studier som undersøker TFA-inntak og kreft risiko har gitt varierte resultater. For forskjellige krefttyper som bryst-, prostata- og kolonkreft, rapporterer noen undersøkelser en sammenheng, mens andre ikke finner signifikant bevis. Likevel, den nye forskningen av Lu et al. (2023) har etablert en sterkere sammenheng spesifikt mellom TFA-inntak og kolorektal kreft, noe som gir økt grunn til bekymring og ytterligere understreker behovet for opplysende helsekampanjer.

  4. Type 2 diabetes: Effekten av TFA på insulinresistens og risikoen for type 2 diabetes er fortsatt et område med blandede funn. Noen studier finner en mulig forbindelse, mens andre ikke bekrefter signifikansen mellom TFA-konsum og diabetes.

Internasjonale handlinger er blitt truffet for å begrense tilgjengeligheten av TFA i matvarer gjennom regulering og retningslinjer. FDA har for eksempel fastsatt et krav om merking av trans fettinnhold på matetiketter og har fjernet 'Generally Recognized as Safe', også kalt GRAS-statusen fra trans fett. WHO har lansert "REPLACE" handlingsplanen for å eliminere industrielt tilført trans fett fra 2023. Flere land har vedtatt sterke reguleringer for å redusere eller eliminere TFA i matvarer.

For å adressere behovet for erstatninger av TFA, foreslår forskningen alternativer som genetisk forbedrede oljefrøkulturer og teknologiske strategier som interessestratifisering og hydrogenisering for å skape ønsket fettsyresammensetning uten trans fettformasjon. Blending av oljer og bruk av oleogeler er andre innovative tilnærminger som blir utforsket for å erstatte både trans og mettet fett i matvarer.

Til slutt peker forskningen på utfordringer som går utover teknologien, inkludert behovet for omfattende randomiserte kliniske forsøk og ernæringsopplæring for å hjelpe forbrukere med å ta sunnere matvalg.

Referanser:

Lu, Y., Li, D., Wang, L., Zhang, H., Jiang, F., Zhang, R., Xu, L., Yang, N., Dai, S., Xu, X., Theodoratou, E., & Li, X. (2023). Comprehensive Investigation on Associations between Dietary Intake and Blood Levels of Fatty Acids and Colorectal Cancer Risk. Nutrients, 15(3). https://doi.org/10.3390/nu15030730​
Nagpal, T., Sahu, J. K., Khare, S. K., Bashir, K., & Jan, K. (2021). Trans fatty acids in food: A review on dietary intake, health impact, regulations and alternatives. Journal of Food Science, 86(12), 5159–5174. https://doi.org/10.1111/1750-3841.15977
bottom of page