top of page

Natriumnitritt (E-250) Natriumnitrat (E-251)

FORSKNINGSARTIKLER

Natriumnitritt (E-250) og natriumnitrat (E-251)

En presentasjon og gjennomgang knyttet til natriumnitritt og natriumnitrat i kostholdet

Innledende oversikt over temaet
3 forskningsartikler har forsket på mulige helsekonsekvenser assosiert med natriumnitritt og natriumnitrat, tilsetningsstoffer som ofte forekommer i bearbeidede kjøttprodukter og andre matvarer. Vitenskapelige forskningsstudier utforsker forbindelsen mellom disse tilsetningene og kreftutvikling.


Seyyedsalehi og medarbeidere (2023): Inngående meta-analytisk studie Forskningsartikkelen "Association of Dietary Nitrate, Nitrite, and N-Nitroso Compounds Intake and Gastrointestinal Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis" av Seyyedsalehi og medarbeidere (2023) undersøkte sammenhengen mellom inntak av nitrat, nitritt og N-nitroso-forbindelser (NOCs) i mat og vann, og risikoen for gastrointestinal (GI) kreftformer, deriblant esophageal cancer (EC), også kjent som spiserørskreft, gastric cancer (GC), også kjent som magekreft, colorectal cancer (CRC), også kjent som tykktarms- og endetarmskreft, og pancreatic cancer (PC), også kjent som bukspyttkjertelkreft

Etter å ha gjennomgått 12 750 publikasjoner og begrenset funnene til 40 studier gjennom kritiske vurderingsprosesser av titler, sammendrag og fulltekstartikler - samt evaluering av deres vitenskapelige kvalitet - konkluderer de med at det er en signifikant sammenheng mellom høyt inntak av nitritt og NOCs og risikoen for generell GI-kreft. Dette antyder at disse kjemikaliene kan spille en rolle i utviklingen av sykdommen.


Spesifikt fant de at inntak av nitritt var assosiert med økt risiko for magekreft og spiserørskreft, mens inntak av NOC'en N-nitrosodimethylamine (NDMA) var knyttet til økt risiko for tykktarms- og endetarmskreft. Det ble også påvist risiko for bukspyttkjertelkreft, men resultatene var mindre entydige og krever derfor ytterligere undersøkelser for en mer fullstendig forståelse av denne potensielle sammenhengen. Disse funnene har betydelige implikasjoner for folkehelse, da de indikerer at inntak av visse kjemikalier kan øke sårbarheten for visse typer mage- og tarmkreft.


Denne omfattende studien gir verdifulle data som kan bidra til bedre forståelse av hvordan visse kjemikalier i mat og vann påvirker risikoen for mage- og tarmkreft. Resultatene kan være retningsgivende for fremtidige ernæringsstrategier og helserekommandasjoner for å redusere risikoen for disse alvorlige sykdommene.


Crowe, Elliott, og Green (2019): Fokus på bearbeidet kjøtt

Artikkelen "A Review of the In Vivo Evidence Investigating the Role of Nitrite Exposure from Processed Meat Consumption in the Development of Colorectal Cancer" av Crowe, Elliott, og Green (2019) gir en grundig gjennomgang av bevisene som belyser hvordan nitriteksponering fra inntak av bearbeidet kjøtt påvirker utviklingen av tykktarmskreft.


Gjennom denne litteraturgjennomgangen viser forfatterne at nitrites opptrer som et mulig karsinogen og at det er en betydelig bekymring knyttet til bruken av natriumnitritt i bearbeidet kjøtt. Studien diskuterer også hvordan bearbeidet kjøtt, definert som kjøtt som er endret gjennom herding, fermentering, salting, røyking, eller på annen måte for å forlenge holdbarheten og/eller forbedre smaken, har en betydelig rolle i vestlige kosthold.


Forfatterne fremhever betydningen av å forstå variablene knyttet til bearbeidet kjøtt og påpeker at ikke alle bearbeidede kjøttprodukter nødvendigvis innebærer samme kreftrisiko på grunn av betydelige variasjoner i næringsinnholdet.


Videre støtter de seg til en unik tilnærming ved å inkludere en analyse som begrenser de humane studiene til bare de som omhandler nitrittinneholdende kjøtt. Denne tilnærmingen genererer et mer nyansert perspektiv og indikerer at forbruk av kjøtt som inneholder nitritter er knyttet til økt risiko for tykktarmskreft.


Forfatterne fremhever også at nitrittinntak kan føre til dannelse av N-nitroso-forbindelser (NOC), noen av disse forbindelsene er kjent for å være kreftfremkallende. Denne fokuserte gjennomgangen er basert på en omfattende vurdering av dagens bevis, som gir en klar sammenheng mellom forbruk av nitrittinneholdende kjøtt og økt risiko for tykktarmskreft.


Hensikten med artikkelen er å understreke behovet for ytterligere studier og reguleringstiltak for å utvikle tryggere metoder for bearbeiding av kjøtt, samt for en bedre forståelse av faktorene som påvirker kreftrisikoen knyttet til bearbeidet kjøtt. Disse perspektivene bidrar til en mer omfattende forståelse av problemstillingen og understreker nødvendigheten av differensiert tilnærming til risikovurdering og reguleringspraksis knyttet til bearbeidet kjøtt.


Lee et al. (2021) og Chazelas et al. (2022): Flere synsvinkler

Artikkelen "Effect on health from consumption of meat and meat products" av Lee et al., 2021, utforsker virkningene av kostholds-natriumnitritt og kjøtt på menneskers helse, spesielt med tanke på risikoen for tarmkreft. Forfatterne diskuterer funn som indikerer at natriumnitritt, selv om det er kjent som en hovedkilde til kreftfremkallende stoffer, ikke nødvendigvis kommer hovedsakelig fra bearbeidet kjøtt, da nitrat eller omdannelsen av nitrat i grønnsaker bidrar til å generere mer enn 70% av natriumnitritt- eller nitratinnholdet i kroppen. Til tross for at tungt kjøttinntak antas å forårsake ulike sykdommer, hevder artikkelen at kjøttinntak ikke er den eneste årsaken til tykktarmskreft. Videre indikerer gjennomgangen at natriumnitritt fra matvarer og endogent nitrogenoksid kan ha positive effekter på menneskers helse, som å forebygge hjerte- og karsykdommer eller forbedre reproduksjon. Forfatterne fremhever behovet for videre epidemiologiske studier som tar hensyn til ulike faktorer, som røyke- og alkoholforbruk, stressnivå, saltinntak og genetiske faktorer, for å pålitelig belyse effektene av kostholds-natriumnitritt og kjøtt på forekomsten av sykdommer, som for eksempel tykktarmskreft.


Oppsummering
Samlet viser forskning til en signifikant risiko ved høyt konsum av natriumnitritt og natriumnitrat med et særlig fokus på forskjellige typer gastrointestinal kreft. Disse resultatene forsterker signifikansen av et bevisst kosthold og livsstil med henblikk på kreftrisiko. Det anbefales at man er oppmerksom på inntak av bearbeidet kjøtt og andre matvarer som inkluderer disse tilsetningsstoffene.

Anbefalinger for et mer bevisst kosthold med tanke på natriumnitritt (E-250), natriumnitrat (E-251) og ultra-prosesserte kjøttprodukter

Forskningen tyder på at det er et solid og dokumentert grunnlag for å øke oppmerksomheten rundt inntaket av natriumnitritt og natriumnitrat, spesielt gjennom bearbeidet kjøtt, og deres potensielle rolle i utviklingen av visse kreftformer. Det er derfor viktig å ha en balansert og realistisk tilnærming til kostholdet.

  1. Moderasjon og bevissthet: Det er ikke nødvendig å eliminere alle bearbeidede kjøttprodukter eller matvarer som inneholder disse tilsetningsstoffene, men det er viktig å moderere inntaket og være bevisst på hva man spiser.

  2. Les etiketter nøye: For å identifisere tilstedeværelsen av natriumnitritt (E250), natriumnitrat (E251) og andre tilsetningsstoffer, bør man lese matetiketter og varedeklarasjoner nøye.

  3. Foretrekk mindre bearbeidede matvarer: Velg ferske eller minimalt bearbeidede matvarer når det er mulig, og unngå matvarer som er sterkt bearbeidet.

  4. Ved å velge mat- og råvarer nærmest mulig naturen, og å lage mat fra bunnen av, så har du bedre kontroll på tilsetningsstoffer

  5. Begrens inntaket av ultra-prosesserte matvarer (UPF): Disse matvarene er ofte betydelig endret fra deres naturlige tilstand og kan inneholde en rekke tilsetningsstoffer. En moderering av UPF kan bidra til et sunnere kosthold.

  6. Vurder alternativer: Utforsk alternativer som nitritt-fritt kjøtt eller økologiske produkter, og inkluder et bredt spekter av matvarer for et balansert kosthold.

  7. Hold deg informert: Følg med på ny forskning og retningslinjer fra helsemyndigheter for å holde kostholdet ditt oppdatert og sunt.

Disse anbefalingene er generelle og kan trenge å tilpasses individuelle behov. For personlig veiledning, anbefales det å konsultere med en ernæringsfysiolog eller lege.

Referanser:

Chazelas, E., Pierre, F., Druesne-Pecollo, N., Esseddik, Y., Szabo de Edelenyi, F., Agaesse, C., De Sa, A., Lutchia, R., Gigandet, S., Srour, B., Debras, C., Huybrechts, I., Julia, C., Kesse-Guyot, E., Allès, B., Galan, P., Hercberg, S., Deschasaux-Tanguy, M., & Touvier, M. (2022). Nitrites and nitrates from food additives and natural sources and cancer risk: results from the NutriNet-Santé cohort. International Journal of Epidemiology, 51(4), 1106–1119. https://doi.org/10.1093/ije/dyac046
Crowe, W., Elliott, C. T., & Green, B. D. (2019). A Review of the In Vivo Evidence Investigating the Role of Nitrite Exposure from Processed Meat Consumption in the Development of Colorectal Cancer. Nutrients, 11(11). https://doi.org/10.3390/nu11112673
Lee, D. Y., Lee, S. Y., Jo, C., Yoon, Y., Jeong, J. Y., & Hur, S. J. (2021). Effect on health from consumption of meat and meat products. Journal of Animal Science and Technology, 63(5), 955–976. https://doi.org/10.5187/jast.2021.e101
Seyyedsalehi, M. S., Mohebbi, E., Tourang, F., Sasanfar, B., Boffetta, P., & Zendehdel, K. (2023). Association of Dietary Nitrate, Nitrite, and N-Nitroso Compounds Intake and Gastrointestinal Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Toxics, 11(2). https://doi.org/10.3390/toxics11020190
bottom of page