top of page

50 vanlige tegn og symptomer på stress

 
 1. Hyppige hodepiner, kjevespenning eller smerte

 2. Ufrivillig skjære eller gnisse tenner (Bruxisme)

 3. Stotring eller stamming

 4. Tremor, skjelving av lepper, hender

 5. Nakkesmerter, ryggsmerter, muskelspasmer

 6. Svimmelhet, besvimelse, svimmelhet

 7. Ringing, summing eller “poppelyder”

 8. Hyppig rødming, svetting

 9. Kalde eller svette hender, føtter

 10. Tørr munn, svelgeproblemer

 11. Hyppige forkjølelser, infeksjoner, herpes sår

 12. Utslett, kløe, elveblest, “gåsehud”

 13. Uforklarlige eller hyppige “allergi” angrep

 14. Halsbrann, magesmerter, kvalme

 15. Overdreven raping, flatulens

 16. Forstoppelse, diaré, tap av kontroll

 17. Vanskeligheter med å puste, hyppige sukk

 18. Plutselige anfall av livstruende panikk

 19. Brystsmerter, hjertebank, rask puls

 20. Hyppig vannlating

 21. Redusert seksuell lyst eller ytelse

 22. Overdreven angst, bekymring, skyldfølelse, nervøsitet

 23. Økt sinne, frustrasjon, fiendtlighet

 24. Depresjon, hyppige eller ville humørsvingninger

 25. Økt eller redusert appetitt

 26. Søvnløshet, mareritt, forstyrrende drømmer

 27. Vanskeligheter med å konsentrere seg, raske tanker

 28. Problemer med å lære ny informasjon

 29. Glemsomhet, desorganisering, forvirring

 30. Vanskeligheter med å ta beslutninger

 31. Følelse av å være overbelastet eller overveldet

 32. Hyppige gråteanfall eller selvmordstanker

 33. Følelser av ensomhet eller verdiløshet

 34. Liten interesse for utseende, punktlighet

 35. Nervøse vaner, fikling, fottramping

 36. Økt frustrasjon, irritabilitet, nervøsitet

 37. Overreaksjon på små irritasjoner

 38. Økt antall mindre ulykker

 39. Tvangspreget eller tvangspreget atferd

 40. Redusert arbeidseffektivitet eller produktivitet

 41. Løgner eller unnskyldninger for å dekke over dårlig arbeid

 42. Rask eller mumlende tale

 43. Overdreven forsvarlighet eller mistenksomhet

 44. Problemer med kommunikasjon, deling

 45. Sosial tilbaketrekking og isolasjon

 46. Konstant tretthet, svakhet, utmattelse

 47. Hyppig bruk av reseptfrie medisiner

 48. Vektøkning eller tap uten diett

 49. Økt røyking, alkohol- eller narkotikabruk

 50. Overdreven gambling eller impulskjøp

Kilde: The American Institute of Stress 

17 ulike typer av stress

DALL·E 2023-12-03 08.30.09 - A photorealistic image of a woman in her 40s, showing a more

1. Fysiologisk stress

Med fysiologisk stress skal det forstås stress som oppstår som en direkte respons på kroppens fysiske tilstand. Det er en reaksjon på kroppens fysiske endringer, som svingninger i blodsukkernivået, infeksjoner, eller skader. Dette er stresset som kroppen opplever når den prøver å gjenopprette balansen.

2. Psykologisk stress

Med psykologisk stress skal det forstås stress som er knyttet til våre tanker og følelser. Dette inkluderer bekymringer, negative tanker, traumatiske opplevelser, eller press fra jobb eller skole. Dette er stresset som oppstår når vi tolker og håndterer mentale utfordringer.

3. Sosialt stress

Med sosialt stress skal det forstås stress som stammer direkte fra våre sosiale interaksjoner og relasjoner. Dette kan være på grunn av konflikter, kommunikasjonsproblemer, følelsen av å ikke passe inn, eller å bli ekskludert. Dette er stresset som oppstår fra de sosiale dynamikkene vi er en del av.

4. Miljømessig stress

Med miljømessig stress skal det forstås stress som er forårsaket av ytre faktorer i vårt miljø. Dette kan inkludere støy, forurensning, ekstreme temperaturer eller andre miljømessige belastninger. Dette er stresset som oppstår når vi må tilpasse oss ugunstige ytre forhold.

5. Emosjonelt stress

Med emosjonell stress skal det forstås stress som er utløst av sterke følelser som angst, frykt, sorg eller sinne. Dette er stresset som oppstår når vi håndterer sterke negative følelser.

6. Profesjonelt stress

Med profesjonelt stress skal det forstås stress som oppstår i arbeidssammenheng. Dette kan være på grunn av høye krav, stramme tidsfrister, konflikter på arbeidsplassen, eller usikkerhet om jobbsikkerheten. Dette er stresset som oppstår når vi håndterer utfordringer på jobben.

7. Perseptuelt stress

Viser til en persons oppfatning eller opplevelse av stress, som kan variere fra person til person. Stress oppstår når det er en ubalanse mellom kravene i ens omgivelser og ens evne til å håndtere dem. Individets persepsjon eller oppfatning av stress kan påvirkes av flere faktorer, inkludert personlighet, tidligere erfaringer og sosiale støttesystemer . Stressopplevelsen kan ha både fysiske og emosjonelle manifestasjoner, slik som panikkanfall, søvnvansker og konsentrasjonsproblemer.

8. Akademisk stress

Med akademisk stress skal det forstås stress som kommer fra utdanningsmiljøet. Dette kan være på grunn av press om å prestere, store mengder lekser, eksamenspress, eller konkurranse med medstudenter. Dette er stresset som oppstår når vi håndterer utfordringer i skole- eller studiehverdagen.

9. Psykososialt stress

Med psykososialt stress skal det forstås stress som involverer både psykologiske og sosiale faktorer. Dette er stresset som oppstår når våre mentale og sosiale utfordringer påvirker hverandre. For eksempel, en person kan oppleve psykososialt stress når sosiale forventninger (som press om å lykkes på jobben) fører til psykologiske reaksjoner (som angst).

10. Kronisk stress

Dette er en form for stress som varer over en lengre periode. Det kan oppstå fra kontinuerlige utfordringer i livet, som langvarige helseproblemer, vedvarende arbeidspress eller kroniske familiekonflikter. Kronisk stress kan føre til alvorlige helseproblemer som hjertesykdommer, diabetes, og psykiske lidelser.

11. Akutt stress

Akutt stress er kortvarig og ofte mer intens. Det oppstår som en reaksjon på en bestemt hendelse eller situasjon, som en krangel, en ulykke, eller en overraskende utfordring. Selv om det kan være overveldende, er det vanligvis raskere å håndtere enn kronisk stress.

12. Eksistensielt stress

Dette stresset kommer fra spørsmål om livets mening, ens personlige identitet, og tanker om døden eller ensomhet. Det kan være spesielt fremtredende i overgangsfaser i livet, som ung voksenliv, etter pensjonering, eller under andre store livsendringer.

13. Kulturelt stress

Dette stresset oppstår når man navigerer mellom forskjellige kulturelle normer og forventninger. Det kan være særlig utfordrende for immigranter, folk som lever i et multikulturelt samfunn, eller de som reiser ofte mellom ulike kulturer.

14. Økonomisk stress

Økonomisk stress relaterer seg til bekymringer om personlig økonomi. Det inkluderer stress fra gjeld, inntektssikkerhet, høye levekostnader, og usikkerhet om fremtidig økonomisk stabilitet.

15. Helse-relatert stress

Dette inkluderer stress knyttet til egen helse eller helsen til nærstående. Det kan komme fra å håndtere kroniske sykdommer, frykt for sykdom, eller stress fra medisinske behandlinger og sykehusopphold.

16. Teknologisk stress

Dette inkluderer stress knyttet til egen helse eller helsen til nærstående. Det kan komme fra å håndtere kroniske sykdommer, frykt for sykdom, eller stress fra medisinske behandlinger og sykehusopphold.

17. Aldersrelatert stress

Stress knyttet til ulike aldersfaser, som ungdomsår, overgangen til voksenlivet, midtlivskrise, eller utfordringer knyttet til aldring. Dette kan inkludere identitetskriser, frykt for aldring, og tilpasning til livsendringer relatert til alder.

bottom of page