top of page

VEIEN
TIL BEDRE PSYKISK
HELSE

ETT SKRITT OM GANGEN

Kort om

Terapi med

Håvard Folke

JORDNÆRT

TRYGGHET OG TILLIT

Ta ansvar for din mentale helse ved å utvikle mestrings- og problemløsningsstrategier, sammen med en sterk egenomsorgsplan, alt i lys av en helhetlig tilnærming som tar hensyn til positive miljø- og livsstilsendringer.

Min holistiske filosofi er å hjelpe deg helhetlig, i stedet for å se på deg gjennom en fragmentert linse. Jeg anerkjenner at du er en unik sammenkoblet person, og at livet og følelsene dine henger sammen og hvert område påvirker det andre. Derfor tar jeg alle disse faktorene i betraktning når jeg leverer mine tjenester for å sikre best mulig resultat for deg.

 

Sammen vil vi skape et trygt og støttende samarbeid for å lindre dine plager, forbedre din mentale helse og velvære og hjelpe deg med å bli mer av den du er ment å være.

Hvordan kan jeg

hjelpe deg?

Håvard Folke MS3.no
Services

Mine Tjenester

Med deg

hvert eneste skritt på veien

Livsmestring

01.

Individualterapi

  • Sentralt i Oslo

  • Kort gangavstand til kollektivtransport

02.
  • Sikkert og brukervennlig

  • Du trenger ikke laste ned noen app.

  • Du kan benytte PC, smarttelefon eller nettbrett.

03.

På søndager i tidsrommet

kl. 10:00-1800

- Ord for dagen -
bottom of page