top of page
Man Walking in Fields

Hovedpunkter

Det kan være mange årsaker til negative tanker, negativ tenkning og negativitet. Ved å utforske hvordan de ulike faktorene samspiller med hverandre og kan bidra til problemene dine, så kan du få større selvinnsikt.

Mangfoldet av faktorer som kan ha ført deg ut i problemene kan virke overveldende, men med økt selvinnsikt og større forståelse kan du ta skritt for å endre tankesettet ditt og leve livet med større positivitet.

shutterstock_1888200511.webp

Biologiske faktorer

 • Genetiske faktorer

 • Hormonelle faktorer

 • Nevrokjemiske faktorer

 • Anatomi og fysiologi i hjernen

 • Medikamentbivirkninger

2

Miljømessige faktorer

 • Tidlige barndomsopplevelser

 • Traumer og stressende hendelser

 • Arbeidsmiljø

 • Familie og sosiale nettverk

 • Sosioøkonomisk status 

 • Påvirkning fra teknologi og digitalisering

3

Psykologiske faktorer

 • Tankemønstre og -vaner

 • Kognitiv fungering (inkludert hukommelse, oppmerksomhet, planlegging og beslutningstaking)

 • Personlighetstrekk (som for eksempel nevrotisisme eller tilbøyelighet til å bekymre seg)

 • Psykologiske lidelser (som for eksempel angst eller depresjon)

4

Sosiale faktorer

 • Sosiale støttenettverk

 • Isolasjon og ensomhet

 • Sosial eksklusjon og diskriminering

 • Sosial påvirkning og press (som for eksempel gruppepress eller samfunnsnormer)

 • Familie, venner, og andre sosiale nettverk

 • Påvirkning fra media og sosiale medier

5

Kulturelle faktorer

 • Verdier og normer

 • Kulturelle forventninger og press

 • Kulturell tilhørighet og identitet

 • Kulturelle ritualer og praksis

 • Normer, verdier og syn som blir lært gjennom oppvekst

 • Påvirkning fra media og sosiale medier

6

Fysiologiske faktorer

 • Søvn og døgnrytme

 • Fysisk aktivitet og trening

 • Ernæring og kosthold

 • Skader og sykdommer

 • Medikamentbruk

La oss samarbeide

Livet er her og nå. Fortiden er vann under broen og fremtiden har ennå ikke skjedd. 

bottom of page