top of page
shutterstock_2267186947.jpg

Navigering i digitale farvann:
Mestring av digitale stress- og belastningsfaktorer
for bedre mental helse

I en tid der sosiale medier og internett er en stor del av våre liv, er det viktig å være oppmerksom på de potensielle negative konsekvensene som kan oppstå. Som en profesjonell samtaleterapeut, er mitt mål å hjelpe deg å håndtere og forebygge negativitet, negative tanker og tankemønstre som kan være et resultat av sosiale medier og internettbruk.

Problemer, vanskeligheter og utfordringer
relatert til sosiale medier
og internett

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

bottom of page