top of page

Ord og forklaringer

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Alfabetisk Oversikt

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Lav makt

I studien (Albalooshi et al., 2020)refererer "individer med lav makt" til de som opplever en mangel på kontroll over verdifulle ressurser i sosiale relasjoner. Dette kan være på grunn av deres posisjon i en sosial, organisatorisk eller hierarkisk struktur. Disse individene kan ofte føle seg mer begrenset og oppleve mer årvåkenhet, noe som kan forbruke mentale ressurser og hindre ytelse ved å svekke deres eksekutive funksjoner.

Selv-affirmasjoner kan hjelpe disse individene med å håndtere disse utfordringene mer effektivt. Selv-affirmasjoner er uttalelser som bekrefter en persons selvverd. De kan hjelpe individer med å fokusere på deres personlige styrker og suksesser, noe som kan bidra til økt selvbevissthet og personlig vekst.

En av de viktigste måtene selv-affirmasjoner kan forbedre mental helse på, er ved å forbedre hemmende kontroll. Hemmende kontroll er en kognitiv prosess som er viktig for regulering av oppmerksomhet og impuls kontroll. Forbedret hemmende kontroll kan bidra til bedre mental helse ved å hjelpe individer med å håndtere stress og utfordringer mer effektivt.

For eksempel, hvis en person med lav makt står overfor en stressende situasjon, kan de bruke en selv-affirmasjon for å minne seg selv om deres personlige styrker og suksesser. Dette kan hjelpe dem med å fokusere på målrelevante stimuli og å overvinne motstridende impulser og forstyrrende distraksjoner. Som et resultat kan de være bedre i stand til å håndtere stress og utfordringer, noe som kan forbedre deres mentale helse.

I tillegg kan selv-affirmasjoner også bidra til å forbedre sosial støtte blant individer med lav makt. Sosial støtte er en viktig faktor for mental helse, og forbedret sosial støtte kan bidra til bedre psykisk helse og generell velvære.

Samlet sett viser studien at selv-affirmasjoner kan være et kraftig verktøy for å forbedre mental helse, spesielt blant individer med lav makt.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page