top of page

Begynn Din Reise til
Bedre

Søvn

Image by Annie Spratt

JEVN DØGNRYTME

Bra for kroppens og sinnets naturlige funksjoner
En jevn døgnrytme støtter og bevarer kroppens og sinnets naturlige funksjoner. Søvn og innsovning får gunstige betingelser når du har en jevn døgnrytme. Her snakker jeg ikke om hva du gjør av og til, men snarere heller om regelen enn om unntakene. Blir det mange unntak over tid uansett årsak så  det kan bli vanskelig å snu karusellen når den først har fått moment.

Døgnrytmen
Påvirker søvnmønsteret og en rekke kroppsfunksjoner som kroppstemperatur, produksjon av magesyre, fordøyelse og stoffskiftet. Ulike hormoner i kroppen er med i dette samspillet og har en døgnrytme. Utskillelsen i kroppen følger et fast mønster som gjentas hvert døgn, og er vanligvis knyttet til våre mønstre av sovende og våken tilstand, dagslys og natt.

 

shutterstock_1742387510.png

Kortisol
Er ofte omtalt som stresshormonet.  Det som mobiliserer og setter oss i beredskap. Det har en jevn økning i produksjonen i løpet av de siste fire timers søvn, normalt mellom klokken 04:00 og 8:00. Det er det økende nivået av kortisol som hjelper oss å våkne opp om morgenen, med størst konsentrasjon av kortisol i blodet rundt klokken 8:00. Kortisolnivået synker gradvis i løpet av dagen, og er gjerne på sitt laveste mellom midnatt og 04:00 på morgenen.  Toppen kan variere avhengig av når du står opp om morgenen. For skiftarbeidere eller personer med et annet mønster for å sove og våkne, kommer gjerne denne økningen i løpet av deres siste fire timers søvn, uansett når denne tidsperioden er.

Melatonin
Er det hormonet som får oss til å føle oss trøtte og er sterkt knyttet til eksponeringen av lys. Utskillelsen starter når solen går ned og mørket kommer. Melatonin-nivåene har normalt en topp midt på natten, i tre-fire-tiden. 
Utskillelsen av melatonin er knyttet til alder. Jo eldre dess lavere er produksjonen. Melatoninproduksjonen begynner å falle alt i tenårene. Noen mener at økningen i søvnproblemer som sees med økende alder kan skyldes tilsvarende reduksjon i melatonin-nivåene.  Foreløpig tyder ikke forskningsresultatene på noen entydig forklaring. Imidlertid så har melatonin tydelig  effekt på søvn, og spesielt på døgnrytmen.

shutterstock_2174382201.png

HVORDAN OPPNÅ JEVN DØGNRYTME

bottom of page