top of page

Angstens mange ansikter: 13 virkelige historier

1. Indre uro og rastløshet: Angst kan føre til en konstant følelse av indre uro og rastløshet, som om man ikke klarer å slappe av eller finne ro. Dette kan manifestere seg som en manglende evne til å sitte stille, vanskelig for å koble av, eller en følelse av at man konstant er "på kanten" (Vanin et al., 2021).

2. Konsentrasjonsvansker: Angst gjør det ofte vanskelig å konsentrere seg om oppgaver eller holde oppmerksomheten fokusert over tid. Tanker kan lett vandre, og man kan bli distrahert av bekymringer eller angstfremkallende tanker (Vanin et al., 2021).

3. Sterk unngåelsesatferd: Angst kan føre til en sterk trang til å unngå situasjoner, steder eller aktiviteter forbundet med angst eller ubehag (Vanin et al., 2021). Dette kan innebære unngåelse av sosiale sammenkomster, offentlig transport eller spesifikke plasser som utløser angst.

4. Svekket arbeidsminne: Angst kan påvirke arbeidsminnet, evnen til å holde og manipulere informasjon i bevisstheten (Moran, 2016; Dorenkamp & Vik, 2018). Dette kan gjøre det vanskeligere å utføre komplekse kognitive oppgaver, som å følge en samtale eller løse problemer som krever at man holder flere informasjonsbiter i hodet samtidig.

5. Svekket eksekutive funksjoner: Angst kan ha en negativ innvirkning på oppmerksomhet, evnen til å planlegge, organisere og regulere atferd, samt evnen til å skifte mellom ulike tankesett eller oppgaver (Llorente & García, 2019; Park & Moghaddam, 2017).

6. Vanskeligheter med verbal hukommelse og inhibisjon: Angst kan svekke evnen til å huske og gjenkalle verbal informasjon, samt evnen til å undertrykke eller kontrollere uønskede tanker og responser (Dorenkamp & Vik, 2018). Dette kan føre til vanskeligheter med å finne de rette ordene, huske instruksjoner eller motstå impulsive handlinger.

7. Skjevheter i prosessering av emosjonell informasjon: 

Angst kan føre til en tendens til å tolke tvetydig eller nøytral informasjon som truende (Wauthia & Rossignol, 2016). Dette kan resultere i hyperårvåkenhet og selektiv oppmerksomhet mot potensielle trusler, selv når de ikke er reelle.

8. Attribusjonsskjevheter: Personer med angst kan ha en tendens til å tilskrive negative hendelser til interne, stabile og globale årsaker (Plana et al., 2014). De kan klandre seg selv for negative utfall, se på disse utfallene som uunngåelige og generalisere dem til mange områder av livet.

9. Beslutningsvegring: Angst kan føre til problemer med å ta beslutninger, selv om de tilsynelatende er enkle, på grunn av overdreven frykt for å gjøre feil eller bekymring for negative konsekvenser (Starcke & Brand, 2012). Dette kan manifestere seg som ubesluttsomhet, prokrastinering eller unngåelse av situasjoner som krever beslutninger.

10. Irritabilitet: Angst kan føre til økt irritabilitet, spesielt i situasjoner som oppleves som stressende (Levens & Gotlib, 2010). Overbelastning av mentale ressurser på grunn av kontinuerlig angst kan gjøre det vanskeligere å håndtere selv mindre frustrasjoner eller utfordringer.

11. Perseverasjon: Perseverasjon, eller det å henge seg opp i visse tanker eller handlinger, kan være et symptom på angst (Davis & Nolen-Hoeksema, 2000). Dette involverer gjentatte tanker om samme emne eller bekymring, som kan hindre overgang til andre, mer produktive tankeprosesser og forsterke angst ved å holde oppmerksomheten festet på potensielle trusler eller negative utfall.

12. Søvnforstyrrelser: Selv om det ofte regnes som et fysisk symptom, har søvnforstyrrelser en sterk kognitiv komponent. Angst kan føre til problemer med å sovne eller opprettholde søvn på grunn av vedvarende bekymringer eller tanker (Harvey, 2001). Søvnmangel kan ha en negativ innvirkning på kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse og emosjonell regulering, noe som kan forverre angst og skape en selvforsterkende syklus.

 

13. Katastrofetenkning: 

Dette refererer til tendensen til å anta det verste vil skje eller overdrive de negative konsekvensene av en hendelse (Beck, Emery & Greenberg, 1985). Katastrofetenkning er sentralt i hvordan angst kan forvrenge en persons tankeprosesser og forventninger til fremtiden.

bottom of page